Onze lobby-onderwerpen

Pensioen, AOV en DBA

Kom naar onze activiteiten

Vergroot je kennis

Word vandaag nog lid

Ontvang de voordelen

In tegenstelling van wat enkele media berichten, is er nog geen sprake van een pensioenakkoord. Gesprekken daarover lopen nog binnen het verband van de Sociaal-Economische Raad.

Wat is gelekt is slechts een momentopname. Over zzp’ers staat ook weinig nieuws in de stukken die nu naar buiten zijn gekomen. Er staat iets in over verplichte deelname in een fonds, zoals bijvoorbeeld de schilders dat nu ook al hebben. Maar dat gaat niet verder dan zoals de huidige wetgeving nu is.

Wat onderhandelende partijen wel beogen voor zzp’ers is versterking van de toegankelijkheid van de tweede pijler: opbouw van pensioen via pensioenfondsen. Er is bijvoorbeeld over gesproken om vrijwillige aansluiting van zzp’ers mogelijk te maken en ook bijvoorbeeld vrijwillige voortzetting met minder beperkingen. Nu mag iemand die het werknemersbestaan verruilt heeft voor het leven als zelfstandige slechts tien jaar blijven deelnemen in zijn eigen pensioenfonds. Hoe die versterking van de tweede pijler vorm krijgt, is nog even afwachten. Zover zijn we nog niet.

We moeten ook nog naar de achterban, zonder achterban geen akkoord.

X