Onze lobby-onderwerpen

Pensioen, AOV en DBA

Kom naar onze activiteiten

Vergroot je kennis

Word vandaag nog lid

Ontvang de voordelen

Vandaag is het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. De wetsvoorstellen die samen het Belastingplan 2019 vormen, worden hier besproken. Het Belastingplan 2019 streeft naar een beter vestigingsklimaat en een beter belastingstelstel. Of deze doelen worden bereikt met dit plan vragen wij ons op een aantal punten af, daarom hebben PZO en ZZP Nederland een brief naar de vaste commissie gestuurd.  

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling
Het kabinet stelt voor om met ingang van 2020 het tarief van de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling af te bouwen. Dit zijn belangrijke ondernemersfaciliteiten voor zelfstandigen, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de meewerkaftrek. Met deze maatregel wordt het maximale aftrektarief stapsgewijs teruggebracht naar het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting (in 2023). Ondernemers met een winst van ongeveer €75.000 gaan erop achteruit, terwijl de doelstelling van het Belastingplan 2019 is dat iedereen erop vooruit gaat. Daarnaast is er nu een brede discussie over de arbeidsmarktpositie van zelfstandige ondernemers, het lijkt logischer om te wachten met maatregelen totdat er meer duidelijkheid is over de arbeidsmarktpositie van zelfstandigen en niet nu pleisters te plakken.

 

Vervanging kleineondernemersregeling (KOR)
Het kabinet wil de kleine ondernemersregeling (KOR) vervangen voor de omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting (OVOB). Bij de OVOB worden de administratieve lasten verlicht voor echt kleine ondernemers, maar er kan ook mogelijk concurrentieverstoring plaatsvinden. Doordat de regeling nu een btw-vrijstelling betreft, kan dit leiden tot onwenselijke situaties. Een ondernemer in de OVOB brengt geen btw in rekening en is daardoor goedkoper dan een ondernemer die geen gebruik maakt van de OVOB en wel btw in rekening brengt. De ondernemer in de OVOB kan dan flink goedkoper zijn. Wij zijn van mening dat concurrentieverstoring niet de bedoeling van de regeling kan zijn en vragen het kabinet hiervoor aandacht te hebben.

Meer informatie over de OVOB

X