Onze lobby-onderwerpen

Pensioen, AOV en DBA

Kom naar onze activiteiten

Vergroot je kennis

Word vandaag nog lid

Ontvang de voordelen

Wet DBA

De Wet DBA heeft de gemoederen voor en na de inwerkingtreding van de wet op 1 mei 2016 flink beziggehouden. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, en de Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, zijn op dit moment de maatregelen voor het ‘werken als zelfstandige’ aan het uitwerken om tot een oplossing te komen voor zelfstandigen en opdrachtgevers. Deze voorstellen bestaan kort gezegd uit een minimumtarief voor de zelfstandigen die werken voor een laag tarief, een opt-out regeling voor de zelfstandigen die werken voor een hoog tarief en een opdrachtgeversverklaring voor alles daartussenin. De maatregelen worden in onderstaande tabel uitgelegd.

Uurtarief  < € 18 € 18 – € 75 > € 75
Maatregel Arbeidsovereenkomst Opdrachtgeversverklaring  Opdrachtgeversverklaring 
uitleg In bepaalde gevallen wordt verplicht sprake van een arbeidsovereenkomst om zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen. Zo wordt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een verklaring krijgen waarvan de uitkomst kan zijn dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee krijgen ze helderheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt wil het kabinet voor zelfstandig ondernemers een opt-out van de loonheffing en werknemersverzekeringen. Dit biedt ondernemers extra zekerheid. De zelfstandige is dan per definitie geen werknemer en kiest er (bewust) voor zich buiten de bescherming van het arbeidsrecht te stellen en om niet mee te doen aan het sociaal stelsel.
Huidige situatie Het blijkt lastig om een uurtarief af te bakenen, omdat zelfstandigen vaak een tarief vragen per project. Het kabinet een onderzoek gestart naar het tarief van zelfstandigen. Daarnaast gaat het kabinet in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven, omdat het Europees recht afwijkt van het (toekomstige) Nederlands recht. Eén van de belangrijkste criteria bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie is de term gezag. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat dit begrip – onder de huidige wetgeving – inhoudt. Het kabinet wil onderzoeken of en hoe met een webmodule in voldoende mate een optimum in randvoorwaarden kan worden gevonden. Het kabinet onderzoekt op welke manier afbakening van de groep opdrachtnemers voor wie de opt-out gaat gelden nodig is.

PZO gelooft niet in deze oplossingen en dat hierdoor de rust op de markt weer zal terugbrengen. Deze voorstellen veranderen namelijk de manier waarop we naar de inzet van zelfstandigen kijken niet. Zelfstandigen moeten namelijk nog steeds aantonen dat ze geen werknemer zijn door het ontkrachten van de gezagsverhouding of de persoonlijke inzet. Een onmogelijke taak! Waar gelooft PZO wel in? In het ondernemerschap van de zelfstandigen en de bewuste keuze daarvoor. Zelfstandigen verlenen diensten en/of producten, ze zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het behalen van resultaat en ze bepalen zelf welke voorzieningen zij treffen om ondernemersrisico’s te beheersen. De groei van het aantal zelfstandigen rechtvaardigt een eigen wettelijk kader en daar zet PZO zich voor in.

X