Onze lobby-onderwerpen

Pensioen, AOV en DBA

Kom naar onze activiteiten

Vergroot je kennis

Word vandaag nog lid

Ontvang de voordelen

Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting (OVOB)

Het ministerie van Financiën  stelt voor om per 1 januari 2020 de huidige kleineondernemersregeling (KOR) te wijzigen naar de Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting (OVOB). Het ministerie van Financiën heeft deze wijziging ter consultatie voorgelegd. Verschillende partijen kunnen reacties aandragen, dit draagt bij aan een verbetering van de mogelijke wet- of regelgeving. PZO heeft een reactie gegeven, lees hier de belangrijkste punten.

Voor de toepassing van de nieuwe regeling wordt er gekeken naar de omzet van de ondernemer per kalenderjaar en niet meer naar de per saldo verschuldigde btw. Verder wijzigt de positie van de ondernemer door toepassing van de nieuwe regeling ten opzichte van de oude regeling van een btw-belaste positie met een belastingvermindering in een btw-vrijgestelde positie. Bovendien kijkt de nieuwe regeling niet alleen naar natuurlijke personen, de regeling kan worden toegepast door rechtspersonen, zoals BV’s, verenigingen en stichtingen. De regeling is dus rechtsvormneutraal.

Doordat de regeling nu een vrijstelling betreft met als gevolg dat bij een keuze voor het toepassen van de regeling geen btw administratie hoeft te worden gevoerd, kan dit leiden tot onwenselijke situaties. De ondernemer in de OVOB kan flink goedkoper zijn dan een ondernemer die geen gebruik maakt van de OVOB, doordat hij geen btw in rekening brengt. PZO is van mening dat concurrentieverstoring niet de bedoeling van de regeling kan zijn.

In het wetsvoorstel vervalt ook de mogelijkheid tot het doen van jaaraangifte. Een belangrijke doelstelling is het verlagen van de administratieve verplichtingen en dan lijkt deze maatregel daar haaks op te staan. PZO pleit er voor om de mogelijkheid om jaarlijks aangifte te doen in stand te houden.

Daarnaast is opgenomen dat de ondernemer de vrijstelling vrijwillig kan opzeggen nadat deze ten minste drie jaar van toepassing is geweest. Wanneer je opzegt, kun je pas na drie jaar weer in aanmerking komen voor een hernieuwde toepassing van de vrijstelling. PZO pleit ervoor deze bezinningsperiode te verkorten en in bepaalde situaties overstappen toe te laten om te voorkomen dat ondernemers gedwongen in een bepaalde regeling blijven die niet meer passend is.

Tot slot levert de kleine ondernemersregeling een financieel voordeel op voor ondernemers die hier gebruik van maken. Dit voordeel raken zij kwijt op het moment dat de nieuwe regeling intreedt, terwijl zij hiervan deels afhankelijk zijn wat betreft hun inkomen. Voor deze ondernemers is een overgangsregeling gewenst, om het financiële nadeel te compenseren.

Ben je benieuwd naar de volledige reactie? Bekijk de reactie hier.

X