Aangiftecheck

Belastingaangifte doen?
Betaal dan niet te veel!

  • Zo check jij of je geen geld laat liggen

 

Laat géén geld liggen

Het is bijna weer zover. Het is tijd om je aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Twijfel je over jouw belastingaangifte en zoek je hulp? Gebruik dan de Aangiftecheck. Dit online softwareprogramma controleert jouw aangifte inkomstenbelasting op de meest gemaakte fouten en wijst je op belastingvoordelen. De Aangiftecheck (www.aangiftecheck.nl) is een initiatief van de Bond voor Belastingbetalers.

 

Wat is het voordeel van de Aangiftecheck?

23.726 mensen bespaarden samen al € 4.277.826,- aan belasting. Met de Aangiftecheck krijg je zekerheid. Het gaat dan niet alleen om de juistheid van je eigen aangifte, maar ook om de bevestiging dat je geen geld laten liggen. Daarnaast blijkt uit controle door de Aangiftecheck dat 1 op de 4 gebruikers teveel belasting betaalt, een bedrag van circa 200 euro.

 

Hoe omgaan met box 3?

Ondanks de uitspraak van de rechter dient iedereen zoals gebruikelijk de aangifte in te vullen. Ook waar het gaat om het invullen en verdelen van spaarvermogen en belegd vermogen in box 3. De Aangiftecheck controleert jouw ‘definitieve aanslag’ automatisch. Dit heeft 2 voordelen. Ten eerste weet je dan zeker dat jouw definitieve aanslag overeenkomt met je eigen belastingaangifte. Ten tweede stellen we hiermee jouw rechten veilig op eventuele compensatie in box 3.

 

Wat kost de Aangiftecheck?

Wij begrijpen het belang van een controle op de jaarlijkse belastingaangifte, juist voor zelfstandig ondernemers die op zoek zijn naar zekerheid over hun belastingaangifte. De Bond voor Belastingbetalers vraagt de gebruikers om een bijdrage van € 25,-, dit is mede voor het gebruik en onderhoud van de Aangiftecheck.

 

Wat controleert de Aangiftecheck?

Iedereen die zijn belastingaangifte zelf doet, kan de Aangiftecheck gebruiken. Het softwareprogramma controleert elke aangifte inkomstenbelasting op 2.500 punten. Deze controle levert tips, en wellicht besparingen, op die op jouw situatie van toepassing zijn. Het gaat hier onder andere om:

 

  1. Optimaliseer je vermogen  – Eén van de moeilijkste onderdelen van de belastingaangifte voor fiscaal partners is het optimaal verdelen van hun gezamenlijke posten, zoals spaar- en belegd vermogen in box 3. Door de ingewikkelde structuur van de inkomstenbelasting is dit niet meer te beredeneren. De Aangiftecheck rekent per aangifte tienduizenden verschillende verdelingen uit en kiest de voordeligste voor de gebruiker. Dit levert in veel gevallen een forse besparing op.
  2. Denk aan je eigen huis – Wat doe ik met de hypotheekrenteaftrek? Veel spaarders weten allang: spaargeld kost geld. Niet in de laatste plaats vanwege de hoge belastingheffing in box 3. Soms is het fiscaal voordelig spaargeld aan te wenden ter aflossing van de hypotheek. De Aangiftecheck maakt automatisch een berekening van het gevolg als je een deel van je spaargeld aanwendt om je hypotheek af te lossen. Dit geeft je een inzicht in wat het gevolg is voor je hypotheek.
  3. Gebruik je recht op zorgtoeslag – De Aangiftecheck controleert de toeslagen. Op basis van de gegevens uit je aangifte kan je recht op zorgtoeslag met zekerheid worden vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat 14% van de mensen met een lager inkomen of een sterk wisselend inkomen geen gebruik maakt van hun recht op zorgtoeslag.
  4. Pas heffingskortingen en aftrekposten correct toe – Zzp’ers mogen bijvoorbeeld jaarlijks een bedrag in aftrek brengen dat ze sparen voor hun pensioen, de zogenaamde oudedagsreserve. Dit klinkt aantrekkelijk, want door deze aftrekpost betaal je minder belasting. Maar ooit in de toekomst moet je over deze reserve nog belasting betalen. De Aangiftecheck berekent voor je wat de aftrekpost voor de oudedagsreserve je precies oplevert. En dat kan, mede doordat de Aangiftecheck rekening houdt met toeslagen, best oplopen.
  5. Maak gebruik van Corona maatregelen – De Aangiftecheck kijkt of de zelfstandigenaftrek en het urencriterium en vergoedingen vanwege corona (TOGS, TVL) juist zijn toegepast in de aangifte. Op grond van de COVID-maatregelen krijgen bepaalde ondernemers een schadevergoeding, deze is onbelast. De Aangiftecheck beoordeelt of je dit goed aangeeft.
  6. Let op middeling – Dit jaar is formeel de laatste kans op middeling. De wetgever heeft aangekondigd deze regeling af te willen schaffen, terwijl particulieren en zelfstandig ondernemers juist baat kunnen hebben bij deze fiscale maatregel. De Aangiftecheck stelt de gebruiker in staat om middeling toe te passen, waardoor er automatisch wordt gerekend aan een eventuele besparing.
  7. Stel box 3 compensatie veilig – eind december vorig jaar heeft de hoogste rechter in Nederland een streep gezet door de belasting op vermogen. Als gevolg van deze uitspraak hebben spaarders recht op compensatie voor de box 3-heffing op hun vermogen. Deze uitspraak is nog niet verwerkt in de belastingaangifte 2021. Iedereen dient zoals gebruikelijk de aangifte in te vullen. Ook waar het gaat om het invullen en verdelen van spaarvermogen en belegd vermogen in box 3. De Aangiftecheck controleert jouw ‘definitieve aanslag’ door ons te laten controleren. Dit heeft 2 voordelen. Ten eerste weet je dan zeker dat uw definitieve aanslag overeenkomt met uw eigen aangifte inkomstenbelasting. Ten tweede stellen we hiermee jouw rechten veilig op eventuele compensatie in box 3.
X