Aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als je als zzp’er of ondernemer financiële of fysieke schade veroorzaakt, kan je aansprakelijk gesteld worden om de nadelige gevolgen te compenseren. Schade kan ontstaan door een ongeluk tijdens het klussen of het te laat leveren van goederen. Een gebrekkig advies of een berekeningsfout kan ook direct schade opleveren voor de klant. Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen, waaronder de verzekeringen tegen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Er zijn belangrijke verschillen tussen deze verzekeringen die we hier uitleggen.

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering beschermt je tegen schades die jij of een door jou ingehuurde derde toebrengt aan anderen, bijvoorbeeld:

  • Zaakschade: je brengt schade toe aan iets dat eigendom is van een ander. Denk aan een laptop of schade aan andere goederen.
  • Letselschade: je brengt schade toe aan een persoon. Je laat bijvoorbeeld iets vallen op de voet van een ander.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de fysieke schade aan personen en goederen. Schade door een gemaakte fout wordt door deze verzekering niet gedekt.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering beschermt je tegen schade als gevolg van een fout die je in de uitoefening van je beroep maakt. Bijvoorbeeld een verkeerd advies, een berekeningsfout, een verkeerd ontwerp. Deze verzekering is van belang voor ondernemers werkzaam in de financiële/juridische dienstverlening, de zorg, creatieve beroepen, zoals architecten.

 

Hieronder worden de verschillen tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid weergegeven.

 

 

Overige verzekeringen

Er zijn meerdere aansprakelijkheidsverzekeringen die voor jou als ondernemer relevant kunnen zijn, zoals een werkgeversverzekering wanneer je gebruik maakt van andere zelfstandigen, bescherming tegen het opzichtrisico (bouw, installatie, media sector) of een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor gemaakte fouten van bestuurders.

X