Missie en visie

PZO zet zich in voor het duurzaam borgen van zelfstandig ondernemerschap. Dit wordt bereikt door:

  • Een krachtige lobby
  • Ondersteunen van ondernemers
  • Bevorderen van samenwerkingen en netwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau

Zelfstandig ondernemers zijn ondernemende professionals en moeten hun eigen tarief  bepalen
Tegenwoordig telt Nederland meer dan 1 miljoen zzp’ers, veel van hen noemen zichzelf liever ‘zelfstandig ondernemer’, ‘freelancer’, ‘zelfstandig professional’ of gewoon ‘zelfstandige’. Zelfstandig ondernemers zijn erg divers, er zijn onder andere verschillen in vakgebied, rechtsvorm van de onderneming en de tijd die een zelfstandige aan zijn onderneming besteedt. Wat zelfstandig ondernemers bindt en verbindt is het ondernemerschap. Volgens ons zijn zelfstandig ondernemers professionals die zich aanbieden op de markt en zich onderscheiden op het gebied van vakmanschap en vakkennis. Een zelfstandig ondernemer onderneemt voor eigen rekening en risico. Een zelfstandig ondernemer moet daarom vrij zijn in het bepalen van zijn of haar tarief en het aannemen van opdrachten. Echter, wel moet hulp worden geboden aan zelfstandigen die in moeilijkheden raken doordat zij aan de onderkant van de markt opereren. Gezond ondernemerschap is hierin van belang.

Eigen rechtspositie voor zelfstandigen; niet vanuit arbeidsrecht
Op dit moment vindt een modernisering van de arbeidsmarkt plaats. Steeds meer mensen werken als zelfstandig ondernemer en voeren opdrachten op freelancebasis uit. Echter, de term ‘zelfstandige zonder personeel’ komt niet voor in wetten en regels. Het begrip ‘zzp’er’ heeft geen juridische of fiscale betekenis. Daarom is het van belang dat er een modernisering van het huidige arbeidsrecht plaatsvindt. Er moet een duidelijke, positieve keuze gemaakt worden voor ondernemerschap daar waar het gaat om zelfstandig ondernemers: zelfstandig ondernemers zijn ondernemers en geen werknemers noch werkgevers. Dit betekent ook dat zelfstandigen qua rechtspositie niet met werknemers of werkgevers moeten worden vergeleken. PZO streeft naar een eigen rechtspositie voor ondernemers.

Wegnemen van belemmeringen en beter beleid vormen
Het zo veel mogelijk wegnemen van belemmeringen is de meest effectieve stimulans voor ondernemers. In sommige sectoren wordt het zelfstandigen moeilijk gemaakt om te ondernemen. PZO staat voor het ondernemerschap van professionals en vindt dat zelfstandigen zo veel mogelijk direct toegang moeten krijgen tot opdrachten. Alleen in een level playing field kan zelfstandig ondernemerschap floreren.  PZO is daarom groot voorstander van een beter aanbestedingsbeleid.  Door vrijblijvendheid is er ruimte voor willekeur, grijpen zelfstandigen naast opdrachten en mist de overheid de sturing op kwaliteit. Aanbestedingen dienen toegankelijk te zijn voor zelfstandig ondernemers. Doordat er een decentralisering van overheidsbeleid heeft plaatsgevonden liggen er meer verantwoordelijkheden bij gemeentes. Gemeentes moeten het ondernemersklimaat in hun gemeente stimuleren. Zelfstandigen werken tegenwoordig bijvoorbeeld niet vanuit een ‘standaard kantoor’, maar vanuit huis, een koffiezaak of flexwerkplekken. Gemeentes moeten hun beleid daarop aanpassen door voldoende werkplekken te bieden, te zorgen voor een goed wifi-netwerk en aandacht te vestigen op de infrastructuur. Maar de gemeente moet ook zorg dragen aan lokale wet en regelgeving specifiek voor ondernemers, denk bijvoorbeeld aan de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Meer erkenning: De zelfstandig ondernemer is van groot belang voor onze economie
Zelfstandig ondernemers creëren hun eigen werk en geven de economie de broodnodige veerkracht en flexibiliteit. Hun belangrijkste meerwaarde blijft vaak onderbelicht: zelfstandigen ontwikkelen kennis, ervaring en expertise en benutten deze om de maatschappij verder te brengen. Ook in economische moeilijke tijden overleven zelfstandigen door innovatief en creatief te zijn, door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en door hun dienstverlening aan te passen.

Ieder individu moet het recht hebben om te kiezen voor het ondernemerschap
De overheid moet dit recht niet afnemen of beperken. Als ondernemer loopt een zzp’er risico’s. Het is geen taak van de overheid om de echte ondernemersrisico’s weg te nemen. Dat is de verantwoordelijkheid van de zelfstandig ondernemer zelf. Een zelfstandige moet zelf beslissen welke risico’s hij of zij wil afdekken. Denk hierbij aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen. De overheid kan wel betere randvoorwaarden creëren voor zelfstandig ondernemers, zodat zij gemakkelijker toegang krijgen tot deze producten en in staat zijn om risico’s beter af te dekken.

X