Zekerheden

Zekerheden voor ZZP'ersDe wijze waarop mensen hun arbeidzame leven inrichten heeft in de afgelopen decennia grote veranderingen ondergaan. De combinatie van een dienstverband met het ondernemerschap of de afwisseling daartussen komt steeds vaker voor. Dit zorgt er voor dat we op een andere manier naar ons stelsel moeten kijken om iedereen op individueel niveau de zekerheden te kunnen bieden die ze nodig hebben.

Wij vinden dat door het bieden van werkzekerheid in plaats van baanzekerheid alle werkenden moeten kunnen rekenen op bepaalde zekerheden, zoals een goede basisvoorziening tegen arbeidsongeschiktheid, de mogelijkheid van levenlang ontwikkelen, maar ook het verkrijgen van een hypotheek. Ook hier zou het contract niet de zekerheid moeten bepalen.

 

  • Een goede basisvoorziening voor alle werkenden in het geval van arbeidsongeschiktheid, waarbij rekening wordt gehouden met de situatie van zelfstandigen
  • Voor zelfstandigen is het belangrijk om zich op 3 niveaus te kunnen blijven ontwikkelen: inzetbaarheid, ondernemerschap en hun vak. Programma’s vanuit de overheid gericht op duurzame inzetbaarheid en levenlang ontwikkelen moeten ook ter beschikking worden gesteld aan zelfstandigen.
  • Zelfstandigen, die door zakelijke opdrachtgevers worden ingehuurd voor hun arbeid en met een jaarinkomen van maximaal WML, worden voor de sociale zekerheid beschermd
  • Geen verplicht pensioen. Vergroot de toegankelijkheid van het 2e pijler pensioen door daarin voorwaarden te creëren die bij zelfstandig ondernemers passen, zoals het verbeteren van de mogelijkheden en voorwaarden van vrijwillige voortzetting.
  • Stimuleer productinnovatie en -ontwikkeling bij aanbieders voor het afdekken van risico’s en de oudedag
X