Pensioen voor zzp’ers

Wat heb je nodig voor later is een lastige vraag om te beantwoorden. Ook is later vaak nog ver van ons bed. Om later financieel leuker te maken is het belangrijk om nu al bezig te zijn met later. In dit dossier geven we wat meer informatie over ons pensioenstelsel en welke manieren er zijn om een potje op te bouwen. In Nederland bestaat ons pensioenstelsel uit verschillende pijlers:

1e pijler – AOW
De AOW is het basispensioen vanuit de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt kan daar aanspraak op maken. Hoe hoog dit pensioen is en veel andere informatie kun je  vinden op de website van Rijksoverheid. Dit pensioen kun je aanvullen met mogelijkheden uit de tweede en derde pijler of met eigen vermogen.

2e pijler – pensioenfondsen
In de 2e pijler wordt via de werkgever aanvullend pensioen opgebouwd bij pensioenfondsen, zoals het ABP en PFZW. Deze opbouw wordt dus alleen voor werknemers geregeld en geldt bovenop de AOW. Er zijn plannen om de tweede pijler ook toegankelijk te maken voor zelfstandigen, dit is tot op heden nog niet gelukt. Als je niet voor een werkgever hebt gewerkt, heb je geen pensioen opgebouwd in deze pijler.

3e pijler – individuele opbouw
Je mag de fiscale jaarruimte inleggen in een pensioenvoorziening. In de derde pijler kan je op verschillende manieren pensioen opbouwen. Je kan bijvoorbeeld een fiscaal aantrekkelijk pensioen opbouwen via verzekeringen, banksparen, lijfrentes. De premie die u voor deze lijfrente betaalt, is fiscaal aftrekbaar van uw box 1-inkomen. Voor de aftrek gelden bepaalde voorwaarden (voor de lijfrente en voor de hoogte van de aftrek). Als zelfstandig ondernemer heb je de vrijheid om op verschillende manieren pensioen op te bouwen. Er zijn tal van manieren om een inkomen te regelen voor je oudedag, vaak ook nog eens fiscaal vriendelijk.

 

Voortzetting pensioenregeling

Je kan de pensioenregeling van je voormalige werkgever voortzetten, als de pensioenuitvoerder daar toestemming voor geeft. Dat betekent dat je de bijdrage die je werkgever voorheen deed aan het pensioenfonds overneemt. De pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting is tot maximaal 10 jaar na uitdiensttreding aftrekbaar van de belasting.

 

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

De fiscale oudedagsreserve is een boekhoudkundige reserve die op de balans van jouw bedrijf staat. Als ondernemer kun je via de FOR met belastingvoordeel geld opzij zetten voor je pensioen. Dat doe je door jaarlijks een deel van je winst hiervoor te reserveren. In 2018 is dat maximaal 9,44% van je winst, met een maximum van € 8.946. Over het bedrag dat je reserveert, betaal je nu geen inkomstenbelasting. En dat kan een voordeel van duizenden euro’s opleveren. Let op, die reserve is een uitgestelde belasting, want ooit moet je er wel belasting over betalen. Voor de opbouw van een fiscale oudedagsreserve gelden voorwaarden. De belangrijkste zijn dat je:

  • minimaal 1225 uur per jaar voor je onderneming werkt (het urencriterium);
  • aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt. Het gaat om het kalenderjaar waarover je aangifte voor de inkomstenbelasting doet.
  • een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

 

Lijfrente

Als zelfstandige kan je ook kiezen voor een lijfrente bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. De lijfrente-uitkeringen ontvang je naast je AOW. De premie die je voor deze lijfrente betaalt, is fiscaal aftrekbaar van je box 1-inkomen. Vaak is er geen nabestaandenuitkering geregeld, sluit daarom aanvullend een overlijdensrisicoverzekering af.

 

Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen

De lijfrente is verder ontwikkeld voor zelfstandige ondernemers. PZO heeft samen met andere zzp-organisaties en APG/Loyalis het ZZP Pensioen ontwikkeld. Dit is een 3e pijler pensioen dat speciaal voor zelfstandigen is opgericht. Je bepaalt zelf wat je inlegt en het geld blijft van jou. Daarnaast kan bij arbeidsongeschiktheid dit gespaarde geld worden ingezet om deze periode te overbruggen. PZO heeft zich er voor in gezet om de kosten voor dit pensioen erg laag te houden. In deze brochure kun je nog veel meer lezen. Het pensioenvermogen in het ZZP Pensioen is beschermd, zodat het vermogen bij faillissement van jou blijft.

 

Verplichte pensioenregeling

Een bedrijfstak of beroepsgroep kan een verplichte pensioenregeling voor zelfstandigen aanvragen. Daarvoor moet wel voldoende steun zijn binnen de bedrijfstak of beroepsgroep. Voor bepaalde groepen zelfstandigen geldt nu al een verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling, zoals voor zelfstandige schilders en huisartsen. Uiteraard bestaan er nog veel meer manieren om een oudedagsvoorziening op te bouwen. Dit bestaat dan vaak uit vermogen zoals bijvoorbeeld uit een afgelost huis, een kunstcollectie, spaargeld of onroerend goed. Dit vermogen is echter niet beschermd tegen faillissement.  

X
X