Onze lobby-onderwerpen

Pensioen, AOV en DBA

Kom naar onze activiteiten

Vergroot je kennis

Word vandaag nog lid

Ontvang de voordelen

Corona

Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen om het Coronavirus te bestrijden, kan het zijn dat je als ondernemer in de problemen komt. In samenwerking met verschillende organisaties hebben we een speciaal Coronaloket geopend. Hier kun je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering of regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-17 uur op 0800-2117.

Het kabinet kondigde half maart noodmaatregelen aan om getroffen ondernemers te helpen. Deze maatregelen zijn door de tomeloze inzet van velen nu klaar. Naast de twee noodmaatregelen zijn er ook andere maatregelen die je kunt nemen. Hieronder zetten we op de mogelijkheden op een rij. Binnenkort loop het steunpakket af, maar nog lang niet alle ondernemers kunnen weer aan het werk. Daarom hebben wij de bewindslieden gevraagd om het steunpakket met nog eens drie maanden te verlengen. 

 

1.       TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De Tozo biedt ondersteuning aan zelfstandig ondernemers bij financiële problemen. De ondersteuning bestaat uit een aanvullende uitkering voor maximaal drie maanden en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal €10.157. De regeling is geënt op de bijstand en daarom is de aanvullende uitkering tot maximaal het sociaal minimum.

Meer informatie

 

2.     TOGS (Tegemoetkoming schade COVID-19)

Om ondernemingen tegemoet te komen die door Kabinetsmaatregelen zijn geraakt is de TOGS opengesteld. Lijdt je schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kun je via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Niet alle ondernemers komen hiervoor in aanmerking.

Meer informatie

 

 

3.       Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Om tijdelijk meer financiële ruimte te creëren kun je uitstel vragen van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en van loonheffingen. Verder kun je de voorlopig aanslag wijzigen. In samenwerking met Tellow hebben we een voorbeeldbrief voor je gemaakt, welke je kunt gebruiken om uitstel aan te vragen.

Meer informatie

 

 

4.       De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als je een lening wilt afsluiten bij de bank, maar niet genoeg onderpand hebt om zekerheid te bieden, kun je gebruik maken van de BMKB. De overheid staat dan voor een deel garant voor jou met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). De BMKB is bestemd voor het mkb tot 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat weten dat de verruiming van de BMKB versneld is open gegaan.

 

 

5.       Hypotheeklasten

Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Banken denken graag mee om een oplossing te vinden, zo kun je bijvoorbeeld uitstel van betaling van je hypotheek vragen.

 

 

6.       Uitstel betaling leningen

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn.

 

 

7.       Vraag een krediet aan

Heb je tijdelijk wat extra kapitaal nodig om een periode te overbruggen, dan kun je ervoor kiezen een flexibel krediet aan te vragen. Qredits kan je hierbij helpen.

 

 

8.       MKB Doorgaan

MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

 

Wij staan in nauw contact met de betrokken Ministeries en gemeenten. Loop je ergens tegen aan? Laat het ons vooral weten en stuur een bericht naar secretariaat@pzo.nl. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat problemen direct in kaart worden gebracht en er gewerkt kan worden aan oplossingen.

 

X