Betalen

Het is logisch dat je als zzp’er wil dat je facturen tijdig door je opdrachtgever worden betaald. Hoe zorg je er voor dat dit ook gebeurt. Hieronder een aantal zaken waar je op moet letten in het kader van b2b relaties. Als je opdrachtgever een consument is, kunnen andere voorwaarden gelden.

 

Betalingstermijnen

In de overeenkomst die je met de opdrachtgever sluit dan wel de algemene voorwaarden die gelden, staat meestal wel iets opgenomen over de betalingstermijn die wordt gehanteerd. Aan deze betalingstermijn moet de opdrachtgever zich houden. Is je opdrachtgever een bedrijf dan geldt de Europese Richtlijn voor bestrijding van betalingsachterstand. Daarin staan een aantal overzichtelijke uitgangspunten:

 • Bedrijven moeten facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij in de overeenkomst een andere termijn is afgesproken;
 • Overheidsinstanties moeten altijd binnen 30 dagen betalen, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een verlenging naar maximaal 60 dagen rechtvaardigen;
 • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag alleen als dit voor de schuldeiser niet nadelig is;
 • Is er geen betalingstermijn overeengekomen dan is de betalingstermijn 30 dagen;
 • Grote ondernemingen mogen geen langere betalingstermijn dan 60 dagen gebruiken voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandig ondernemers (zzp) als leverancier of dienstverlener.

 

Opdrachtgever betaalt niet

Het komt helaas wel eens voor dat de opdrachtgever zich niet aan de betalingstermijn houdt of helemaal niet betaalt, terwijl jij je wel aan je verplichtingen hebt gehouden. Een goed debiteuren beleid is belangrijk voor je liquiditeitspositie als zzp’er. Een goed debiteurenbeleid bestaat uit het volgende:

 • Als de betalingstermijn is verstreken en er is niet betaald dan stuur je de opdrachtgever een vriendelijke herinnering met daarin weer een duidelijke korte betalingstermijn, bijvoorbeeld 5 werkdagen. Je kunt uiteraard ook eerst bellen en vragen waarom er nog niet is betaald;
 • Na het verstrijken van deze termijn stuur je een formele aanmaning, waarin je ook aanspraak maakt op de incassokosten en rente. Nu doe je een dringend beroep op betaling met ook weer een duidelijke termijn;
 • Is na deze brieven cq emails nog steeds niet betaald en lukt het niet om de vordering zelf te incasseren dan kan PZO je verder ondersteunen met een incassoprocedure mits je een juridisch abonnement hebt. Stuur een mail naar secretariaat@pzo.nl.

 

De kosten die je bij je opdrachtgever in rekening mag brengen voor het niet of te laat betalen van de factuur, zijn:

 • Een standaardvergoeding van minimaal €40;
 • Incassokosten – dit zijn de kosten die je moet maken om er voor te zorgen dat de opdrachtgever uiteindelijk betaalt. Deze kosten zijn een percentage van het factuurbedrag. In algemene voorwaarden of een overeenkomst kan hiervan worden afgeweken. Er zijn verschillende rekentools op het internet beschikbaar waarmee deze wettelijke incassokosten kunnen worden berekend.
 • Wettelijke rente – dit is het rentepercentage dat in rekening kan worden gebracht nadat dat ook kenbaar is gemaakt aan de opdrachtgever. Dat kan al op de factuur na het vervallen van de betalingstermijn of bijvoorbeeld in de aanmaningsbrief.
X