Code Goed Opdrachtgeverschap bij ZZP

Waarom deze code?

Het aantal zelfstandigen op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren fors toegenomen. Ook het aantal intermediairs is flink gegroeid.

De Code Goed Opdrachtgeverschap biedt opdrachtgevers een duidelijk kader om zich tegenover opdrachtnemers als goed opdrachtgever te gedragen. De Code is bedoeld voor zowel opdrachtgevers als voor opdrachtnemers.

Ondernemerstips

Download Code Goed Opdrachtgeversschap

Ik ontvang graag updates

X