De arbeidsmarkt en de ontwikkelingen daarop houden ons al een paar jaar in de greep. De Commissie Borstlap komt nu met haar rapport met de titel ‘In wat voor land willen wij werken’ en de eerste zin luidt ‘We moeten in Nederland de bakens verzetten’. “Een duidelijke boodschap aan ons allemaal”, zegt Margreet Drijvers, directeur Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). “Helaas maken zijn voorstellen de zaak niet direct makkelijker voor zelfstandigen, terwijl de wens tot autonomie en zelf je leven inrichten alleen maar toeneemt.”

Kritisch

Het rapport spreekt van vier vereisten: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid, ondersteund door een breed fundament dat zorgt voor bescherming, toerusting en een gelijker speelveld voor alle werkenden. PZO ziet in deze vereisten op zich goede aanknopingspunten, maar is wel erg kritisch naar de manier waarop de zelfstandigen worden gepositioneerd. Aan de ene kant constateert de commissie dat de huidige regels niet werkbaar zijn en aan de andere kant probeert de commissie weer te komen tot een hanteerbare en eigentijdse afbakening van zelfstandigen en werknemers, maar wel op basis van oude uitgangspunten, zoals het criterium gezag. Volgens de commissie is de vaste arbeidsovereenkomst de norm.

 

“Problematisch en zeer teleurstellend, omdat we hier al sinds de invoering van de Wet DBA niet uitkomen en we dus creatiever moeten zijn. Dit zet ons weer ver terug in de tijd. Daarnaast worden allerlei ondernemersfaciliteiten ingeperkt terwijl ondernemers meer risico’s lopen. Dat kan niet de bedoeling zijn in een tijd waarin mensen alleen maar meer gaan ondernemen.”

 

Roerend eens

De commissie stelt volgens PZO verder terecht vast dat de huidige wet- en regelgeving niet meer past bij onze manier van werken en hoe we dat nu en in de toekomst willen vormgeven. We hebben fundamentele aanpassingen nodig om economisch en sociaal vooruitgang te blijven boeken. “Wij zijn het daar roerend mee eens, maar ten aanzien van de uitwerking is wel veel meer nodig dan wat we nu lezen”, aldus Margreet.

 

Ontwikkelbudget goede zaak

PZO is wel zeer te spreken over het persoonlijk ontwikkelbudget. “Alles verandert zo snel, alleen door je te blijven ontwikkelen kun je deze veranderingen bijhouden”. Juist zelfstandigen kunnen hier het voortouw in nemen. “Op een goede manier inspelen op veranderingen zit immers in hun DNA”.

X