Er bestaat een vertekend beeld van pensioen- en verzekeringsdeelname van zelfstandige ondernemers. De werkelijke groep zelfstandige ondernemers is namelijk veel lager dan wordt voorgesteld door het CBS. Hierdoor missen voorstellen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering of verplichte pensioenopbouw een feitelijke basis.

In de motie Smeulders (GL, PvdA, SP, 50+) van vorige week donderdag wordt minister Koolmees gevraagd om een arbeidsongeschiktheidsverzekering in te stellen voor alle zzp’ers. Deze motie is gebaseerd op de veronderstelling, dat maar liefst 80% van de zzp’ers niet verzekerd is. De feiten wijzen echter anders uit. Het percentage van 80% is gebaseerd op de door het CBS gedefinieerde omvang van 1,4 miljoen zzp’ers. In werkelijkheid gaat het om ongeveer 700.000 zelfstandigen, die hun inkomen volledig uit hun onderneming halen. “Het werkelijke percentage onverzekerde zelfstandigen ligt dus veel lager, dan in de motie wordt aangegeven”, zegt Frank Alfrink, directeur van ZZP Nederland. “Het percentage van 80% is in werkelijkheid niet meer dan 30%. De overheid kan geen geloofwaardig beleid maken op basis van vertekenende beeldvorming, maar moet uitgaan van de werkelijke situatie.”

Het risico op blijvende arbeidsongeschiktheid is een serieus risico en gelukkig heeft een deel van de zelfstandigen daar maatregelen voor getroffen. De verzekeringsgraad onder zelfstandigen mag echter groeien en zowel PZO als ZZP Nederland zetten zich daar voor in. Een belangrijk probleem is, dat een deel van de ondernemers op basis van beroep en leeftijd grote moeite heeft met de toegankelijkheid van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bovendien is voor een bepaalde groep de eindleeftijd van polissen vaak bepaald op ongeveer 60 jaar. De verschuiving van de AOW-leeftijd naar 67 maakt dit probleem alleen maar groter. “De overheid moet hier haar verantwoordelijkheid nemen en in samenspraak met de verzekeraars tot een oplossing komen. Dat een collectieve verzekeringsplicht dit probleem zal oplossen is een misvatting, aangezien ook dan aan risico’s een flink prijskaartje zal hangen”, zegt Margreet Drijvers, directeur PZO.

Met betrekking tot pensioenopbouw is eveneens sprake van onterechte beeldvorming. Uit recent onderzoek van PZO en ZZP Nederland blijkt, dat zzp’ers wel degelijk meer pensioen opbouwen dan wordt verondersteld. In een brief aan minister Koolmees roepen beide organisaties de minister op om niet in te gaan op de eis van vakbonden voor een verplichte deelname van zzp’ers aan werknemerspensioenfondsen. “Dat is niet in het belang van zelfstandige ondernemers“, zegt Maarten Post, voorzitter stichting ZZP Nederland. “Het is beter om de opbouw van het eigen pensioenvermogen van zzp’ers te stimuleren door betere regelingen en meer voorlichting over de fiscale voordelen daarvan.”

X