De gemeente Amsterdam heeft begin mei aangekondigd dat opdrachtovereenkomsten met zelfstandigen onder de loep worden genomen. Aanleiding daarvoor is het in oktober aflopende handhavingsmoratorium en de verwachte uitkomsten van de webmodule die nu in de pilotfase zit. “Deze aangekondigde stappen van de gemeente Amsterdam zijn gebaseerd op onjuistheden en zorgt voor veel onrust onder zelfstandigen”, laat Margreet Drijvers weten. Daarom hebben we in samenwerking met ZZP Nederland een brief gestuurd naar staatssecretaris Vijlbrief en gevraagd om uitstel van het handhavingsmoratorium.

Onjuiste berichtgeving

In de berichtgeving naar alle zelfstandigen die werken met de Gemeente Amsterdam wordt aangegeven dat de Belastingdienst vanaf 1 oktober aanstaande gaat handhaven op de Wet DBA. De webmodule moet dan gaan uitwijzen of er sprake is van een dienstbetrekking. Deze berichtgeving van de gemeente is onjuist. Op 11 januari 2021 is gestart met de pilot van de webmodule. Er wordt getest of dit instrument duidelijkheid aan opdrachtgevers kan verschaffen over de arbeidsrelatie. De evaluatie van deze webmodule moet nog worden gestart. In de zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige” van 16 november 2020 heeft de staatssecretaris aangegeven dat het kabinet pas na deze evaluatie een besluit kan nemen over het gebruik van de webmodule. Ook zou het kabinet na de pilot een besluit nemen over het moment waarop de handhaving (gefaseerd) kan worden opgestart. De gemeente Amsterdam is voorbarig in haar brief aan de zelfstandigen.

 

Onrust op de markt

Deze voorbarigheid van de gemeente Amsterdam zorgt voor onrust op de markt. “Zelfstandigen hebben last van deze impasse en worden in hun inkomen bedreigd”, zegt Margreet Drijvers. ZiPconomy schrijft bovendien dat onderzoek uitwijst dat zelfstandigen opdrachten missen door het sluimerende DBA-vraagstuk.

 

Verleng handhavingsmoratorium

Nu de formatie zich in een moeizame fase bevindt en besluitvorming over de webmodule en het opstarten van de handhaving aan een nieuwe kabinet wordt overgelaten is het noodzakelijk dat het handhavingsmoratorium wordt verlengd. De huidige arbeidsmarkt en de uitdagingen waar we door de coronacrisis voor staan, vragen juist nu om zoveel mogelijk duidelijkheid. Zelfstandigen hebben rust op de markt zodat zij in deze precaire economische situatie geen opdrachten verliezen door het DBA-vraagstuk. Wij vragen de staatssecretaris in onze brief dan ook om het juiste signaal af te geven richting de gemeente Amsterdam.

X