Opzeggen lidmaatschap PZO

Het individule lidmaatschap kun je beëindigen via het ‘opzegformulier‘ in MijnPZO. kalenderjaar wilt stopzetten. Je mag ook schriftelijk opzeggen en dit sturen naar onderstaand adres. Je ontvangt altijd een bevestiging.

Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden in lijn met de Statuten van PZO. Dit betekent dat je vóór 1 november van het kalenderjaar moet opzeggen als je het lidmaatschap met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar wil beëindigen.

Met het stopzetten van het lidmaatschap komen alle kortingen en secundaire abonnementen, waar je via PZO gebruik van maakt, te vervallen. Een collectief lidmaatschap kan uiteraard worden omgezet naar een individueel lidmaatschap.

Postadres
Platform Zelfstandige Ondernemers
Postbus 93002
2509 AA DEN HAAG

Algemene voorwaarden
Download Algemene voorwaarden van PZO

X