Opzeggen lidmaatschap PZO

Je kunt het lidmaatschap beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging te sturen per post. Deze opzegging kun je ook naar ons mailen. Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden in lijn met de Statuten van PZO. Dit betekent dat je vóór 1 oktober van het kalenderjaar moet opzeggen als je het lidmaatschap met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar wilt stopzetten. Je ontvangt altijd een bevestiging. Met het stopzetten van het lidmaatschap komen alle kortingen, waar je via PZO gebruik van maakt, te vervallen. Een collectief lidmaatschap kan uiteraard worden omgezet naar een individueel lidmaatschap.

Postadres
Platform Zelfstandige Ondernemers
Postbus 93002
2509 AA DEN HAAG

Algemene voorwaarden
Download Algemene voorwaarden van PZO

X