De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het beleid van de Belastingdienst getoetst aan de AVG en concludeert dat de Belastingdienst de wet overtreedt. De Belastingdienst verwerkt het burgerservicenummer (BSN) in het btw-nummer van zelfstandig ondernemers en dat is in strijd met de AVG.

Het btw-nummer, dat voor een groot deel bestaat uit het BSN, is bedoeld om te communiceren met de overheid. Omdat het BSN te herleiden is naar een persoon, is het nummer kwetsbaar voor misbruik. Eigenaren van een eenmanszaak zijn immers verplicht om hun btw-nummer openbaar te maken. Hierdoor kunnen zij hun BSN niet beschermen.

De Belastingdienst heeft tot 1 januari 2019 de tijd om te stoppen met het gebruik van het BSN voor het btw-nummer. Gebeurt dat niet, dan kan de AP handhavende maatregelen treffen. De AP erkent dat een aanpassing van de bestaande systematiek van het toekennen van btw-nummers aan zelfstandigen tijd en geld kost. Echter, dat doet niet af aan de conclusie dat de huidige werkwijze van de Belastingdienst in strijd is met de wet en bovendien tot gevolg heeft dat het BSN van zelfstandigen breed wordt verspreid, waardoor zij onnodige privacyrisico’s lopen. Voor meer informatie, lees het onderzoek van de AP. 

PZO vindt het een goede zaak dat de AP de Belastingdienst heeft getoetst aan de AVG. Hieruit blijkt dat de privacy van zzp'ers belangrijk wordt gevonden. De Belastingdienst zal de komende tijd bekijken welke maatregelen zij gaan treffen. Voor zelfstandigen betekent dit dat op termijn het btw-nummer of het BSN gaat veranderen. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Update 16-7-2018: Belastingdienst gaat deadline niet redden
Staatssecretaris Snel stelt in een Kamerbrief dat de Belastingdienst het niet gaat redden om voor 1 januari 2019 het gebruik van het BSN voor het btw-nummer te veranderen. De staatssecretaris heeft een commissie opgezet die als adviesorgaan voor de Belastingdienst zal fungeren. Snel zegt voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te kunnen geven over mogelijke vervolgstappen.

Voor het einde van het jaar komt er meer duidelijkheid over de mogelijke vervolgstappen. In de tussentijd gaat staatssecretaris Snel met de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de gestelde deadline. Waarschijnlijk gaat het iets langer duren voordat het BSN of btw-nummer gaat veranderen. De Belastingdienst overweegt een tussenoplossing, waarbij het BSN nog wel wordt gebruikt binnen de Belastingdienst. Je krijgt dan een nieuw btw-nummer die voor externen niet te herleiden is naar je BSN. Of deze tussenoplossing ingezet zal worden is voor nu nog niet duidelijk.

 

X