De zomer begint, tijd om terug te blikken op bijna een jaar als directeur van PZO. Een vereniging met een belangrijke taak, namelijk het opkomen voor de belangen van de zelfstandige ondernemers. Zelfstandig ondernemers vormen een groep die veel aandacht krijgt en deze aandacht is helaas niet altijd positief. Zo wordt steeds het beeld neergezet dat het niet goed gaat met zelfstandigen; ze verdienen te weinig, zijn niet verzekerd en bouwen geen pensioen op. Terwijl mijn beeld van zelfstandigen juist heel ander is; ze hebben veel plezier in wat ze doen, genieten van hun zelfstandigheid en willen graag zelf bepalen hoe ze hun risico’s afdekken.

Zelfstandigen hebben veel plezier in wat ze doen, genieten van hun zelfstandigheid en willen graag zelf bepalen hoe ze hun risico’s afdekken

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om de mogelijkheden voor zelfstandigen om hun risico’s af te dekken te verruimen, zonder dat er een opgelegde verplichting ontstaat. Onze samenwerking met Meeùs leidt er toe dat zelfstandigen zich kunnen laten informeren over de verschillende mogelijkheden op het gebied van verzekeren. Ook streven wij naar een toegankelijkheid van pensioenopbouw in de 2e pijler, zodat het makkelijker wordt om bij één fonds te blijven of om mee te blijven doen in een fonds als zelfstandige. Ook nu weer zonder opgelegde verplichting.

Voor een zelfstandig ondernemer zijn opdrachten cruciaal. We weten allemaal dat de Wet DBA een grote sta in de weg is voor veel zelfstandigen. De onduidelijkheid en de onzekerheid die door deze wet wordt veroorzaakt is het grootste hangijzer. De oplossing is niet eenvoudig te vinden, anders hadden we die allang bedacht. Wel zijn we met verschillende partijen op zoek naar dé oplossing en hopen we in het najaar daar flinke vorderingen mee te hebben gemaakt.

Ik heb het afgelopen jaar veel plezier gehad in het opkomen voor de belangen van de zelfstandig ondernemer. Na de zomer ga ik daar weer vol overtuiging mee verder. Voor nu wens ik iedereen een heerlijke zomer met creatieve en innovatieve ideeën!

 

 

Margreet Drijvers
Deze blog is geschreven door Margreet Drijvers. Margreet zet zich sinds november 2016 in voor de belangenbehartiging van de zzp’ers en sinds september 2017 is zij tevens directeur van het bureau. Zij gelooft sterk in samenwerking ook al is zij in hart en nieren zelfstandig ondernemer. Door het aanmoedigen van kruisverbanden op diverse vlakken versterkt zij de positie van de zelfstandige.

 

X