Afgelopen week heeft het kabinet haar aanpak van COVID-19 (het coronavirus) op de lange termijn beschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Kort daarop volgde de visie op coronasteun in de toekomst. Het kabinet wil voortaan geen generieke steun bieden, maar kiest in uitzonderlijke gevallen voor sectorale steun aan ondernemers. “Het is goed dat het kabinet met deze brieven duidelijkheid biedt en dat een open samenleving het uitgangspunt is”, zegt Margreet Drijvers.

Open samenleving

Het kabinet wil met deze twee brieven helderheid en perspectief bieden aan iedereen in Nederland. Dit vraagt om een heldere lange termijnstrategie die ze in de brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hebben. Het uitgangspunt wordt een open samenleving en daarbij zijn vier epidemiologische scenario’s ontwikkeld die de open samenleving zouden kunnen belemmeren.

 

Wanneer wel en geen steun?

“In de wetenschap dat corona helaas aanwezig blijft en dat de generieke steunmaatregelen op de lange termijn onhoudbaar zijn, hoort hierbij dat we terugkeren naar de reguliere economische dynamiek zonder steunpakketten. Van bedrijven wordt in de toekomst verwacht dat ze zich aan de meeste contactbeperkende maatregelen kunnen aanpassen zonder steun”, schrijft het kabinet in haar brief. Indien steun in uitzonderlijke omstandigheden toch geboden is, wordt gerichte en bij voorkeur sectorale steun overwogen. Op basis van de vier epidemiologische scenario’s komt dan het volgende steunoverzicht tot stand.

Ondernemers moeten voorsorteren

Het kabinet verwacht dat ondernemers meebewegen met de mogelijke scenario’s van de ontwikkeling van het virus. Het schema geeft ondernemers inzicht en grip op welke maatregelen worden getroffen en welke steun wordt geboden.

 

Ondernemers met schulden

Verder is er in de brief aandacht voor ondernemers met schulden. En dit is belangrijk. Veel ondernemers zijn niet zomaar uit de schulden. Het kabinet is eindelijk bereid andere mogelijkheden te verkennen om ondernemers beter en op maat te ondersteunen.

Wil je meer lezen over de schuldenaanpak van het kabinet? Lees dan de brief.

X