“Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving” is de titel van het ontwerpadvies voor de middellangetermijn. Met dit advies moet het nieuwe kabinet aan de gang om dat wat scheef groeide weer recht te maken en dat vergt een forse investering, volgens de SER.

Meer duidelijkheid

De SER heeft in samenhang gekeken naar alle arbeidsrelaties. Ook zelfstandigen maken daarom onderdeel uit van dit middellangetermijnadvies. PZO is blij met de positie die zelfstandigen krijgen boven het tarief van het maximum dagloon (zo’n €30 à €35 per uur). Voor de overgrote meerderheid van de zelfstandigen zorgt dit voor meer vrijheid om te werken zoals zij wensen. Publiekrechtelijke handhaving, lees de Belastingdienst, vindt dan alleen nog plaats aan de basis van de arbeidsmarkt en in situaties van kwaadwillendheid. Dit zal dan zorgen voor de duidelijkheid waarop zo lang is gewacht.

Zekerheden

De afspraken die eerder zijn gemaakt over de aov voor zelfstandigen, waar PZO aan heeft meegewerkt, zijn overgenomen. Deze bieden naast een basisvoorziening aan zelfstandigen de mogelijkheid om zelf nog keuzes te maken. Ook pensioenvoorzieningen worden toegankelijker gemaakt.

Dit ontwerpadvies biedt voor zelfstandigen op meerdere fronten meer zekerheden met de broodnodige flexibiliteit.

“Dat we nu eindelijk de positie van veel zelfstandigen erkennen, is winst”, aldus Margreet Drijvers van PZO.

X