De langverwachte uitspraak van de Hoge Raad in de kwestie van de Deliveroo bezorgers is dan nu eindelijk gekomen. De uitspraak stond eigenlijk gepland voor eind december, maar is een aantal keren uitgesteld. De uitspraak leidt niet tot een aardverschuiving.

Geen verrassing

Het is geen verrassing dat de Hoge Raad heeft geconcludeerd dat de bezorgers werknemers zijn, maar de Hoge Raad laat het geven van duidelijkheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie toch echt aan de wetgever over.

Proces

We zitten nog midden in dat proces. Naar aanleiding van de brief van 16 december 2022 wordt driftig geprobeerd om de gezagsrelatie meer te verduidelijken met behulp van onder meer ondernemerscriteria.

PZO pleit er voor dat in deze beoordeling moet worden gekeken naar de persoon van de zelfstandige en in hoeverre hij/zij zich op de arbeidsmarkt als ondernemer presenteert. Is iemand evident een ondernemer dan zouden opdrachten buiten dienstbetrekking moeten kunnen worden uitgevoerd.

PZO brengt dit steeds naar voren. Niettemin leeft bij het kabinet nog steeds de wens om binnen elke arbeidsrelatie te beoordelen of iemand werkt voor eigen rekening en risico. In onze ogen is dat niet anders dan wat er nu gebeurt en leidt dat niet tot meer verduidelijking.

Lees HIER het nieuwsartikel.

 

Dit item is geschreven door Margreet Drijvers (PZO)

X