De Tegemoetkoming ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) wordt in de komende periode uitgebreid, kondigt staatssecretaris Mona Keijzer aan. “Dat is voor veel ondernemers die buiten de boot vielen goed nieuws”, zegt PZO. Vanaf nu kunnen onder meer ook fysiotherapeuten, tolken en vertalers, taxichauffeurs en rijschoolhouders aanspraak maken op de TOGS. Daarnaast komt er een mogelijkheid voor ondernemers die hun onderneming aan huis hebben om een tegemoetkoming aan te vragen. Daarvoor moet wel een aanvullende verklaring worden afgegeven.

Je kunt alleen aanspraak maken op de TOGS als jouw SBI-code overeenkomt met een van de SBI-codes in de lijst die het kabinet heeft opgesteld. Veel ondernemers konden hierdoor geen aanspraak maken op de TOGS, terwijl zij toch door kabinetsmaatregelen in de problemen kwamen. Na veel signalen van ondernemers breidt de staatssecretaris deze lijst nu uit. Daarnaast worden ook een aantal sectoren toegevoegd waarvan gegeven de huidige economische ontwikkelingen aannemelijk is dat deze ook direct door de kabinetsmaatregelen zijn getroffen, zoals kampeerterreinen, monumentenzorg (uitbating van monumentale panden), vervoer per taxi, dierentuinen en fysiotherapeuten.

 

Aanvulling vanaf 15 april in werking

De nieuwe codes worden toegevoegd aan de lijst en worden ook gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO streeft ernaar om aanvragen van aanvullende sectoren vanaf woensdag 15 april 2020 mogelijk te maken. Alle inspanningen zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat getroffen ondernemers de tegemoetkoming zo snel als mogelijk ontvangen.

 

Woonadres is ook vestiging van onderneming

De regeling is bedoeld als tegemoetkoming van omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelslasten. Daarom richt de regeling zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning. Echter, in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, is sprake van significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning. Dit geldt bijvoorbeeld in de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een manege op het eigen erf. De vestiging moet fysiek zijn afgescheiden van je privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Bij de aanvraag moet je bewijsstukken meesturen zoals een koopovereenkomst van de vestiging of een foto die de opgang goed in beeld brengt. Bekijk de website van RVO voor alle voorwaarden. 

Daarnaast zijn er sectoren, waarbij het kenmerkend is dat ondernemers een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen hebben buiten de woning. Voor deze sectoren is zo’n minimale omvang geen noodzakelijk criterium. Een voorbeeld zijn de auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres geregistreerd staan maar omvangrijke lasten dragen voor hun lesvoertuig(en).

 

Beoordeling bij afwijkende SBI-code

Ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, kunnen dit melden bij RVO. RVO zal deze verzoeken dan per geval bekijken op redelijkheid en billijkheid, dan wel toetsen aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven.

 

Meer ondernemers geholpen door uitbreiding

Wij zijn zeer verheugd met de uitbreiding van de regeling. Meer ondernemers, die voorheen nog buiten de boot vielen bij de Togs, kunnen binnenkort wel aanspraak maken op een tegemoetkoming. Toch is het systeem van SBI-codes niet volmaakt en zijn er nu nog steeds ondernemers die buiten de boot vallen. PZO blijft daar aandacht voor vragen.

X