Uit onze peiling blijkt dat het grootste deel van de zelfstandige ondernemers deze coronacrisis kunnen doorkomen. Dat neemt niet weg dat ze zich zorgen maken over de toekomst, een harde lockdown, hun gezondheid en de verdere duur van de maatregelen die nu van kracht zijn. “Het is goed om te zien dat de meeste zelfstandige een buffer hebben opgebouwd waarmee ze een tijdje vooruit kunnen. Toch is er ook een groep die buiten de boot lijkt te vallen en dat is verontrustend”, aldus Margreet Drijvers.

Het grootste deel van de zelfstandige ondernemers kunnen met de tegemoetkomingen die de overheid heeft aangeboden, het inkomen van hun partner of het opgebouwde buffer rondkomen. Dat terwijl ze toch een flinke omzetdaling tegemoet zien. Zelfstandigen tonen maar weer aan hoe veerkrachtig zij zijn en goed kunnen omgaan met veranderingen en onzekerheden. Toch zijn er ook groepen waar we ons zorgen over maken. Zij hebben kleine buffers of komen niet in aanmerking voor de regelingen.

 

Werk kan in meeste gevallen doorgaan

In de meeste gevallen komen ondernemers niet helemaal stil te staan. Ze kunnen gewoon (20%) of gedeeltelijk (31,7%) doorgaan met hun werkzaamheden. Toch is er ook een grote groep die niet door kan (31,1%). Gelukkig hebben de meeste ondernemers een buffer opgebouwd, waar ze drie maanden of langer mee vooruit kunnen (61,5%). Een klein deel kan echter nog geen maand vooruit met hun buffer (9,7%). We zien dan ook dat degene die nauwelijks een buffer hebben opgebouwd, aanspraak willen gaan maken op een regeling.

 

Gaan ondernemers gebruik maken van de regelingen?

Van de respondenten vraagt 39% van de zzp’ers geen enkele ondersteuning aan. 11% weet nog niet of ze gebruik gaan maken van de maatregelen en 27% gaat gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Nog eens 11% vraagt niet alleen de Tozo aan, maar ook uitstel van betaling bij de Belastingdienst. 6% gaat alleen uitstel van betaling van belasting aanvragen.

 

Kunnen ondernemers deze crisis overleven?

31,9 % denkt dat het steunpakket niet voldoende is om de kosten te dekken. Dit zijn ook de mensen die de ondersteuning het hardst nodig hebben. 40,5% heeft geen ondersteuning nodig en bijna 27% denkt aan de ondersteuning genoeg te hebben. Het grootste deel van de ondernemers heeft ook een partner die inkomen genereert. In meer dan 50% loopt het inkomen van de partner van de respondent door. 32% van de respondenten heeft geen partner of heeft een partner zonder inkomen.

 

Zorgen om deel van ondernemers

We zien dat de meeste ondernemers door kunnen en deze coronacrisis kunnen overleven. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de duur van de overheidsmaatregelen. Toch maken we ons veel zorgen over een bepaalde groep ondernemers. Een grote groep is namelijk alleenverdiener, heeft dus geen partner met een inkomen en is getroffen door de coronamaatregelen van het kabinet. Deze groep ondernemers verdient extra aandacht. We zien dat vooral de ondernemers die bijna geen buffer hebben aanspraak gaan maken op de regelingen. Daarnaast zijn er ook voorwaarden verbonden aan de regelingen, waardoor lang niet alle ondernemers gebruik kunnen maken van een regeling terwijl ze dat misschien wel nodig hebben. Wij vragen daarom extra aandacht voor de ondernemers die nu tussen wal en schip vallen.

X