De kleineondernemersregeling (KOR) verandert per 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Je kunt gebruikmaken van de regeling als je omzet van een kalenderjaar onder de €20.000 blijft. Wil je gebruikmaken van de nieuwe KOR? Meld je dan aan voor 20 november aanstaande bij de Belastingdienst.

Wat is er anders dan voorheen?

Voor de toepassing van de nieuwe regeling wordt er gekeken naar de omzet van de ondernemer per kalenderjaar en niet meer naar de per saldo verschuldigde btw. Is die omzet onder de €20.000 dan wordt je vrijgesteld van de btw en hoef je geen btw-aangifte te doen.

 

Kies je voor de KOR, dan zit je er drie jaar aan vast

De regeling kan niet alleen worden toegepast door natuurlijke personen, maar ook door BV’s, verenigingen en stichtingen. Ondernemers en organisaties die in aanmerking komen voor de regeling kunnen zelf kiezen of zij eraan deelnemen. Wanneer je omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan €20.000, dan kun je gebruik maken van de nieuwe KOR. Kies je voor deze regeling, dan geldt deze voor minimaal drie jaar, of totdat je de omzetgrens van €20.000 overschrijdt.

 

Kom in actie

Wil je controleren of je in aanmerking komt voor de nieuwe KOR? Doe dan de check en je hebt direct uitslag. Wil je vanaf 2020 gebruik maken van de nieuwe KOR, dan moet je je daarvoor aanmelden bij de Belastingdienst. Je aanvraag moet uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn bij de Belastingdienst. Meer informatie over de nieuwe KOR, vind je op de website van de Belastingdienst.

 

 

X