Uit onderzoek van de Bond voor Belastingbetalers blijkt dat bijna de helft van belastingplichtigen zonder het te weten geld laat liggen. Dat is zonde, als je bedenkt dat het om gemiddeld € 150,- gaat. Zo'n 1 miljoen spaarders hebben recht op compensatie voor hun belasting op het box 3-vermogen. De Bond voor Belastingbetalers roept daarom belastingplichtigen met box 3-vermogen op hun definitieve aanslag 2021 te controleren.

Controleren via de box 3-check

Je kunt zelf online berekenen of en hoe je geld terug kan krijgen via de box 3-check. De box 3-check is een eenvoudig softwareprogramma van de Bond voor Belastingbetalers die naast de box 3-compensatie ook controleert op andere mogelijke voordelen die te behalen zijn door het anders verdelen van de gezamenlijke inkomsten, aftrekposten en het box 3-vermogen.

Let op! Je hebt maximaal 6 weken na ontvangst van de definitieve aanslag 2021 de tijd om de controle op de box 3-compensatie uit te voeren.

Uitspraak Hoge Raad

Bond voor Belastingbetalers (BVB) behartigt de belangen van de private belastingbetalers in Nederland. BVB procedeert sinds 2014 tegen de box 3-heffing en is op 34 december 2021 in het gelijk gesteld door de Hoge Raad. Uit deze uitspraak is een box 3-hersteloperatie voor gedupeerden ontstaan. Alle spaarders met box 3-vermogen komen -voor de aangifte over 2021- in aanmerking voor herstel. Deze groep ontvangst tussen 22 augustus en 31 december 2022 een definitieve belastingaanslag. Het box 3-herstel is hierin verwerkt.

X