De zelfstandigenaftrek, die door de regering stelselmatig is verlaagd, wil men nu bijna geheel afschaffen. De overheid berokkent hiermee zelfstandige ondernemers in Nederland bewust financiële schade, die verstrekkende gevolgen kan hebben voor hun onderneming en hun bestaanszekerheid. Dat gebeurt juist in een tijd met opeenvolgende crises, waarin het water de ondernemers voortdurend aan de lippen staat.

Evenals het vorige kabinet belooft ook deze regering in haar regeerakkoord meer ruimte te bieden aan zelfstandige ondernemers door het ondernemerschap te faciliteren en te stimuleren. Met het afschaffen van de zelfstandigenaftrek wordt die belofte door de overheid op brute wijze gebroken. Door toedoen van de overheid worden kleine ondernemingen juist in tijden van crisis in hun voortbestaan bedreigd. Prinsjesdag stond volledig in het teken van koopkrachtherstel, maar blijkbaar niet voor de zelfstandige ondernemers, die als financieringsbron van het koopkrachtherstel dienen.

Wij, zelfstandige ondernemers in Nederland, doen alles om de onderneming ook in slechte tijden te laten voortbestaan. Wij verwachten daarbij van de overheid geen tegenwerking, maar juist perspectief.

Oproep aan het kabinet

Wij roepen het kabinet en parlement op de voorgestelde versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek terug te draaien om ook de zelfstandige ondernemers te behoeden voor een koopkrachtval. De zelfstandigenaftrek zou juist ingezet moeten worden als fiscale ruimte voor duurzaam zelfstandig ondernemerschap.

Met jouw steun zullen we onze visie kenbaar maken.

Ja, ik ben zelfstandig ondernemer en ondersteun deze oproep van harte. Klik hier

X