In het Financieel Dagblad van vandaag erkent het bestuur van het bouwpensioenfonds, dat er waarschijnlijk geen verplicht pensioen voor zelfstandigen komt. Daarom pleit pensioenfonds BPF Bouw voor een automatische deelname van zelfstandigen. Wie geen actie onderneemt, is automatisch deelnemer en daardoor ook premieplichtig. De vrijheid die bij het ondernemerschap hoort, wordt niet gerespecteerd. Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland, vindt het zelfs “een onrechtmatige daad, die niet past bij een pensioenfonds, waar integriteit en vertrouwen de boventoon moeten voeren”.

BPF Bouw kent de laatste jaren een behoorlijke leegloop van deelnemers. Terecht zegt BPF Bouw directeur Van As, dat het aantal jongere premiebetalende deelnemers afneemt, waardoor het fonds in de toekomst minder kans op een goed rendement heeft. Dat is slecht voor de overgebleven deelnemers, maar ook voor de gepensioneerden. Om het tij te keren, wil men nu dat zelfstandigen in de bouw (veelal klusbedrijven en zelfstandige aannemers zonder personeel) ook premie gaan betalen aan het pensioenfonds. “Het is echter onjuist om de zelfstandigen de problemen van pensioenfondsen te laten oplossen door hen premieplichtig te maken”, zegt Margreet Drijvers, directeur PZO. “Het kan niet de bedoeling zijn dat zzp’ers als melkkoe worden gebruikt om ouderwetse pensioenfondsen in leven te houden”, aldus Margreet Drijvers.

Werklieden werden tijdens de crisis massaal ontslagen en jongeren werden niet meer aangenomen, waardoor het aantal deelnemers aan het bouwpensioenfonds sterk is gedaald. Velen kozen bewust en met succes hun eigen weg als zelfstandige ondernemers. “Zelfstandigen regelen hun eigen zaken op eigen wijze. Zij voelen zich niet thuis in een verplicht werknemerspensioen en willen daar ook niet op misleidende wijze worden ingetrokken“, zegt Maarten Post.

PZO en ZZP Nederland zijn wel voorstander van een vrijwillige deelname bij een pensioenfonds. Op die manier kan een zelfstandige op zijn of haar eigen manier een weloverwogen keuze maken. Stichting ZZP Nederland en PZO hebben in het verleden meermaals geprobeerd om vrijwillige aansluiting van zelfstandigen te bewerkstelligen, maar pensioenfondsbesturen hebben tot nu toe de boot afgehouden.

X