Levenlang ontwikkelen is momenteel een zeer actueel thema. Logisch ook wel. Voor de zomer zat ik namelijk bij de diploma uitreiking van mijn dochter waar de directeur in zijn verhaal aan alle ouders vroeg wie er nog werkzaam was in het beroep waar hij of zij voor geleerd had. Dat waren er maar een paar. De tijd dat mensen hun hele werkzame leven bij één werkgever blijft, of dat mensen hetzelfde beroep blijven uitoefenen, is voorbij. Dat ligt aan ons, maar ook aan de wereld om ons heen. Ontwikkelingen en veranderingen volgen elkaar in rap tempo op waardoor ons werk verandert. Bijblijven of iets heel anders gaan doen, zorgt ervoor dat we plezier houden in ons werk.

De discussie over levenlang ontwikkelen richt zich met name tot werkgevers en werknemers. Werkgevers moeten faciliteren en werknemers moeten zich blijven ontwikkelen. Maar waar blijven de zelfstandig ondernemers in deze gedachtewisseling? In alle rapporten en onderzoeken vind ik niets terug over de zelfstandigen. Eigenaardig toch, als je bedenkt dat steeds meer mensen als zelfstandige werken. Binnen de traditionele instituties die we in dit land hebben, proberen wij als PZO steeds de vraag te stellen hoe zelfstandigen mee kunnen werken aan de uitdagingen van bijvoorbeeld krimpsectoren, verbeteren en invullen van het onderwijs en de zorg.

Aan de andere kant is het voor zelfstandigen van groot belang zich te blijven ontwikkelen, niet alleen op hun eigen vakgebied, maar ook op ondernemersvaardigheden en hun gezondheid en vitaliteit. Hoe pak je als zelfstandige in een verdwijnend of zwaar beroep de regie over je arbeidzame leven, hoe kun je de juiste vragen aan je accountant stellen, en hoe krijg je vat op de mogelijkheden van social media, zijn zo maar een paar vragen die bij me opkomen.

Mijn ervaringen met workshops, cursussen en opleidingen zijn beperkt positief. Te vaak heb ik ergens gezeten waarbij ik mij aan het einde afvroeg wat ik nu eigenlijk had geleerd en hoe ik bepaalde zaken nu echt goed kan aanpakken. Wij gaan op zoek naar zelfstandigen die wel een wow-effect kunnen geven aan een cursus, zodat deelnemende zelfstandigen echt weten hoe ze zich kunnen en willen ontwikkelen.

 

 

Deze blog is geschreven door Margreet Drijvers. Margreet zet zich sinds november 2016 in voor de belangenbehartiging van de zzp’ers en sinds september 2017 is zij tevens directeur van het PZO. Zij gelooft sterk in samenwerking ook al is zij in hart en nieren zelfstandig ondernemer. Door het aanmoedigen van kruisverbanden op diverse vlakken versterkt zij de positie van de zelfstandige.

X