Morgen is het de derde dinsdag van september, en dat betekent: Prinsjesdag! Dit jaar is er een demissionair kabinet dat de begroting aanbiedt. Omdat de plannen voor de arbeidsmarkt niet controversieel zijn verklaard, volgen we met belangstelling wat er morgen gepresenteerd wordt!

Wat gebeurt er op Prinsjesdag?

Op Prinsjesdag komt de Koning naar het parlement om de Troonrede voor te lezen. Dat gebeurde voor het eerst op 2 mei 1814. In de Troonrede wordt uiteengezet hoe het land ervoor staat en welke plannen de regering heeft. Ook biedt de minister van Financiën ‘het koffertje’, met daarin de Miljoenennota en de Rijksbegroting, aan de Tweede Kamer aan. In deze stukken staan de plannen van het kabinet voor het komende jaar en hoe deze plannen bekostigd zullen worden.

Prinsjesdag met een demissionair kabinet

Dit jaar is wel wat anders dan andere jaren, het kabinet is namelijk demissionair. Sinds het jaar 2000 is dit de zesde keer dat er met Prinsjesdag een demissionair kabinet is. Een demissionair kabinet mag alleen lopende zaken afhandelen en wordt niet geacht om belangrijke politieke beslissingen te nemen. Maar het voorlezen van de troonrede en de begrotingscyclus die hiermee van start gaat, gaat altijd door. Dat ligt namelijk vast in de Grondwet!

Een demissionair kabinet zal alleen beleidswijzigingen en nieuw beleid voorstellen als er een noodzaak is. Op Prinsjesdag presenteert het demissionaire kabinet een zogeheten beleidsarme begroting. Ook kunnen Eerste en Tweede Kamer onderwerpen controversieel verklaren. Die onderwerpen worden dan niet meer besproken door het parlement.

Op12 september heeft de Tweede Kamer gestemd over het controversieel verklaren van een aantal onderwerpen. Het meeste beleid is niet controversieel verklaard, wat betekent dat het tot aan de verkiezingen gewoon behandeld mag worden. Als het gaat om de arbeidsmarkt en zelfstandigen is niets controversieel verklaard. Dus minister Van Gennip mag door met het uitwerken van het arbeidsmarktbeleid.

Waarom is Prinsjesdag belangrijk voor PZO?

Met de bekendmaking van de Miljoenennota wordt ook duidelijk wat de plannen van het kabinet voor zelfstandig ondernemers zijn. Dat kan toch ook nieuw beleid zijn. Het demissionaire kabinet presenteert namelijk wel nieuwe plannen voor onderwerpen die niet kunnen wachten op een nieuwe regering.
PZO zal met belangstelling de voorstellen uit de Miljoenennota volgen, en er op toezien dat het belang van de zelfstandig ondernemer zo goed mogelijk wordt behartigd.

X