Afgelopen week viel er weer een stempas op de mat. Dit keer mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Maar wat doen ze eigenlijk? De waterschappen zijn bezig met het beheer van water en de zorg voor de techniek die het water onder controle moet houden (waterstaatszorg). De voornaamste taak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur van de provincie. Maar er is meer, de Provinciale Staten hebben namelijk een bijzondere bevoegdheid. Binnen drie maanden na de verkiezingen, kiezen zij de leden van de Eerste Kamer. Zo zie je maar, deze verkiezingen gaan niet alleen over de regio maar beïnvloeden ook de landelijke politiek.

Provinciale Statenverkiezingen

De Provinciale Staten houden zich bezig met datgene wat te groot is voor gemeenten en te klein is voor de landelijke overheid. Ze zetten beleid uit op de terreinen ruimtelijke ordening, natuur en milieu, verkeer en vervoer, stimulering van de regionale economie, welzijn en cultuur. Daarnaast houden ze toezicht op gemeenten en waterschappen.

De Provinciale Staten houden zich bezig met tal van onderwerpen en beïnvloeden zo de regionale politiek, maar ze beïnvloeden ook de nationale politiek. Ze kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer, die de wetsvoorstellen van de Tweede Kamer controleren. Het uitbrengen van een stem heeft dus veel meer effect dan je van tevoren bedenkt. Wat je goed in het achterhoofd moet houden is dat leden van de Provinciale Staten meestal stemmen op een Eerste Kamerlid van hun eigen partij.

Lees goed de partijprogramma’s door voordat je naar de stembus gaat op woensdag 15 maart. Het is verstandig om ook de standpunten op nationaal niveau mee te wegen. Wil je hulp met het maken van een keuze? Vul dan de online stemwijzer in.

 

Waterschapsverkiezingen

Naast stemmen voor de Provinciale Staten, kun je op 15 maart ook stemmen voor de waterschappen. Door te stemmen heb je invloed waar de waterschapsbelasting aan wordt besteed. Een van de thema's is bijvoorbeeld kwijtschelding. Op dit moment weigeren veel waterschappen kwijtschelding aan zelfstandigen, terwijl werknemers met een zelfde inkomen wel kwijtschelding krijgen. Dat vinden wij meten met twee maten. Door het invullen van deze stemwijzer kun je een goed beeld krijgen van de partijen in jouw waterschap.

X