Op ZiPconomy is een interview te lezen met Denis Maessen, voorzitter PZO. Hierin pleit hij voor een stop & go regeling voor werkgevers en aanstaande opdrachtgevers om schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Zelfstandigen aan de onderkant van de zzp-markt hebben extra aandacht nodig, om te voorkomen dat zij onder de armoedegrens terecht komen. De markt daarboven moet zoveel mogelijk vrij gelaten worden. Wanneer een zelfstandige beneden de grens van een inkomen van € 20.000 fulltime werkt, dan wordt het leven lastig. Die groep verdient aandacht en steun in plaats van verwijten over het niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en het uitblijven van pensioenopbouw’’.

Lees de rest van het artikel op ZiPconomy.nl.

 

 

 

 

 

 

X