Voor zzp’ers is één van de belangrijkste maatregel uit de Miljoenennota de verdere en versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek. Waar die eerst nog afgebouwd zou worden tot €5.000 is dit nu €2.000 minder, tot €3.240 in 2036. “Verbijsterend”, zegt Margreet Drijvers, directeur PZO. ‘Het is een sobere Prinsjesdag voor zelfstandigen die het nu in de crisis veelal al zwaar hebben.’ 

‘Juist in deze tijden moeten we het ondernemerschap stimuleren en niet straffen. En zo voelt dit wel. Met deze arbeidsmarkt maatregel treft het kabinet alle ondernemers. Ook de ondernemers die helemaal niet kunnen worden vergeleken met werknemers en die garant staan voor veel werkgelegenheid’, aldus Drijvers.

 

De commissie Borstlap heeft volgens Drijvers begin dit jaar gepleit voor een integrale aanpak van de arbeidsmarktvraagstukken. Cherry picking was uit den boze en dat is nu precies wat het kabinet doet. Zonder goed debat over de arbeidsmarkt gaat het kabinet vast over tot het treffen van slechts één van de voorgestelde maatregelen van Borstlap.

 

De zelfstandigenaftrek is voor zzp’ers belangrijk voor het kunnen opbouwen van buffers. Buffers die in deze tijden van crisis hebben bewezen van groot belang te zijn. “Uitermate teleurstellend, dat het kabinet hiervoor kiest”, vindt Drijvers.

 

PZO pleit er al langer voor dat de ondernemende zzp’er geen strobreed in de weg zou moeten worden gelegd. De veerkracht en de innovatiekracht zou veel meer moeten worden gewaardeerd en niet moeten worden afgeremd.

 

 

Overige “Miljoenenmaatregelen”

Er is gelukkig op één front wel goed nieuws te melden. ‘Zo zet het kabinet sterk in op investeringen en dat is goed nieuws, ook voor zelfstandigen’, aldus de PZO directeur. Hierdoor blijven veel opdrachten voor zelfstandigen behouden.

 

Het plan van het kabinet om het vermogen op een andere manier te belasten is gelukkig ook van tafel. Staatssecretaris Vijlbrief heeft ingezien dat het knap lastig zou worden om spaargeld minder en beleggingen meer te belasten. Voor nu krijgt iedereen een vrijstelling van €50.000, dus €100.000 voor stellen en dat is flink hoger dan de €31.000.

 

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting daalt tot 37,1% in 2021. En ook de arbeidskorting wordt verruimd. Dit geeft een iets lagere belastingdruk, vooral voor werkenden.

X