In de afgelopen maanden heeft een brede coalitie van partijen in de Stichting van de Arbeid hard gewerkt aan een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. “Wij zijn een eind op streek, maar nog niet klaar”, zegt Margreet Drijvers, directeur van PZO.

PZO is samen met VNO-NCW en MKB-Nederland onderdeel van de werkgroep in de Stichting van de Arbeid, net als de vakbonden.

De zelfstandigenorganisaties, PZO en ZZP Nederland, hebben eerder in 2019 hun gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd op basis van het Manifest Moderne Arbeidsmarkt. Deze uitgangspunten zijn ook door PZO ingebracht in het onderhandelingsproces.

Er is inmiddels heel veel informatie opgehaald bij het UWV, Verbond van Verzekeraars, de Belastingdienst en het Ministerie van SZW. Ook de inbreng van andere partijen die niet aan tafel zitten wordt meegenomen.

We zijn nu op een punt beland dat we over een aantal zaken knopen moeten doorhakken over bijvoorbeeld de hoogte van de uitkering en wie niet onder de verplichting zouden hoeven vallen. We hebben echter het volste vertrouwen dat we met een goed en gedragen voorstel naar de Minister kunnen.

Zodra er een onderhandelingsresultaat is bereikt, zullen wij dit voorleggen aan ons bestuur. Meer informatie en tussentijdse updates zijn ook te vinden op de site van de Stichting van de Arbeid.

X