Op 4 juni hebben de sociale partners een principeakkoord bereikt over het pensioenstelsel. In het pensioenakkoord is de tweede pijler voor zelfstandig ondernemers meer toegankelijk geworden, maar worden zelfstandigen ook verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben. Hoe is dit akkoord ontstaan en wat betekent het voor jou als zzp’er?

Hoe is dit akkoord ontstaan?

Het pensioenakkoord is gesloten door sociale partners. De sociale partners worden traditioneel gevormd door werkgeversorganisaties, zoals VNO-NCW en MKB Nederland en werknemersorganisaties, zoals CNV en FNV. Vanuit de werknemersorganisatie bestaat steeds de grote wens om verplichtingen op te leggen aan zelfstandigen. Ten aanzien van een verplichte arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zzp’ers worden zij gesteund door politieke partijen, waaronder PvdA en GroenLinks. Het kabinet wil graag een pensioenakkoord en hebben daarvoor een meerderheid nodig in de Eerste Kamer. Daarvoor hebben ze de steun nodig van politieke partijen buiten de huidige coalitie. Dat is de reden waarom een verplichte arbeidsongeschiktheidsvoorziening onderdeel is geworden van dit pensioenakkoord.

 

Wat staat er in het akkoord over zzp’ers?

De wens van dit Kabinet om te komen tot een pensioenakkoord vraagt echter wel een groot offer. De vrijheid van ondernemen door de zzp’er wordt immers opgeofferd. Om een meerderheid te verkrijgen heeft het Kabinet toegegeven aan de eis van de PvdA en GroenLinks om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren.

Op het gebied van pensioen is er juist meer mogelijk geworden voor de zelfstandigen. De tweede pijler wordt meer toegankelijk voor zelfstandig ondernemers. Op deze manier wordt de keuzevrijheid van de zelfstandig ondernemers vergroot. De zelfstandig ondernemer kan nog steeds zelf beslissen hoe ze hun oudedagsvoorziening willen inrichten en de tweede pijler kan daar nu gemakkelijker een onderdeel van zijn.

 

Hoe gaan de maatregelen eruit zien?

Op welke manier de aangekondigde maatregelen worden uitgewerkt zal nog moeten blijken. Tijdens de persconferentie van afgelopen woensdag is niet duidelijk geworden op welke manier de maatregelen vorm krijgen. De partijen hebben aangegeven dat zzp-organisaties betrokken worden bij de uitwerking van de maatregelen, zo ook PZO.

 

Akkoord biedt ook kansen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan in een persbericht dat met deze maatregel alle werkenden verzekerd zijn. PZO ziet in deze formulering een lichtpuntje. Met een basisvoorziening voor alle werkenden die betaalbaar is en acceptatieplicht met zich meebrengt, is een meerderheid van onze achterban het eens. Het gaat dan om een voorziening voor blijvende en gehele arbeidsongeschiktheid. In de uitwerking van deze voorziening zullen we dit steeds als uitgangspunt nemen.

X