Als je als (zelfstandig) ondernemer andere partijen inschakelt om persoonsgegevens voor jou te verwerken, moet je met deze organisaties een 'verwerkersovereenkomst' afsluiten. Met een verwerkersovereenkomst sluit je uit dat de andere partij de persoonsgegevens voor eigen doelen mag verwerken.

In de overeenkomst leg je onder meer het volgende vast:

  1. Algemene beschrijving: Een omschrijving van het onderwerp, de duur, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en je rechten en verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke.

2. Instructies verwerking: De verwerking vindt in principe uitsluitend plaats op basis van je schriftelijke instructies.

3. Geheimhoudingsplicht: Personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker hebben een geheimhoudingsplicht.

4. Beveiliging: De verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerking te beveiligen.

5. Subverwerkers: De verwerker schakelt geen subverwerker(s) in zonder jouw voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Privacyrechten: De verwerker helpt je om te voldoen aan je plichten als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen.

7. Andere verplichtingen: De verwerker helpt je ook om andere verplichtingen na te komen. Zoals bij het melden van datalekken.

8. Gegevens verwijderen: Na afloop van de verwerkingsdiensten verwijdert de verwerker de gegevens.

9. Audits: De verwerker werkt mee aan je audits of die van een derde partij.

Voor meer informatie over de verwerkersovereenkomst kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Heb je hulp nodig om te voldoen aan de AVG? Privacy Zeker biedt het Privacy Zeker pakket aan waardoor jij als ondernemer op een simpele en betaalbare manier kunt voldoen aan de privacywetgeving. Een onderdeel van dit pakket is de verwerkersovereenkomst. Leden van PZO krijgen korting op het Privacy Zeker pakket. Ben jij lid van PZO en wil je de kortingscode voor het Privacy Zeker pakket ontvangen? Vraag de code aan.

X