Ik maak me zorgen over jouw toekomst. Al lange tijd zijn verschillende kabinetten en ambtenaren bezig om met passende wetgeving voor zelfstandigen te komen. Dat blijkt ongelofelijk lastig, want de enige echte zzp’er bestaat nu eenmaal niet en past al helemaal niet in het huidige arbeidsrecht. Je bent dan inmiddels ook wel gewend dat regelgeving onduidelijk is, tot verwarring leidt, niet gehandhaafd wordt of zelfs wordt opgeschort. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. Minister Wouter Koolmees komt met nieuwe zzp-wetgeving waarvan een deel nu ter consultatie wordt voorgelegd aan Nederland. Daar wil ik je graag op attenderen, want deze wetgeving heeft verstrekkende gevolgen voor jou als ondernemer.

In het wetsvoorstel wordt een minimumtarief van €16 geïntroduceerd om armoede te bestrijden. Tevens wordt in het wetsvoorstel aan “echte” ondernemers ruimte gegeven met de zelfstandigenverklaring. In de internetconsultatie heeft PZO samen met ZZP Nederland betoogd dat met deze voorstellen deze zeer relevante doelstellingen niet worden behaald. Lees hier onze gehele reactie op de internetconsultatie.

 

Steeds meer mensen vinden de vrijheid van het werken als zelfstandig ondernemer prettig en dragen op die manier bij aan de Nederlandse economie. Door regelgeving op hen los te laten die de onduidelijkheid niet wegneemt en waarbij ze nu hun concurrentiepositie moeten prijsgeven en aan hen enorme administratieve verplichtingen oplegt, laat het kabinet niet zien dat ze deze ondernemers waarderen.

 

Ik ben echt niet de enige die een nieuw debacle ziet aankomen. Vanuit allerlei hoeken blijkt dat er geen draagvlak is voor deze wetgeving. Zzp-organisaties, werkgeversorganisaties, de vakbeweging en niet te vergeten de zelfstandigen zelf. Eigenlijk zit niemand te wachten op deze wetgeving. Met deze wetsvoorstellen zal de onduidelijkheid blijven bestaan, handhaving lastig blijven en extra lastig worden, de administratie heel veel zwaarder worden.

 

Ik roep je op om ook je stem te laten horen door te reageren op de internetconsultatie.  Je hebt nog tot maandag 9 december de tijd, dus wees snel en laat de minister weten dat deze wetgeving niet bij ons past.

 

 

 

Deze blog is geschreven door Margreet Drijvers. Margreet zet zich sinds november 2016 in voor de belangenbehartiging van de zzp’ers en sinds september 2017 is zij tevens directeur van het PZO. Zij gelooft sterk in samenwerking ook al is zij in hart en nieren zelfstandig ondernemer. Door het aanmoedigen van kruisverbanden op diverse vlakken versterkt zij de positie van de zelfstandige.

X