Aanbesteden

Als er iets de zorg van de ondernemer zelf is, dan is het zijn marktpositie. Er is daarbij één punt dat bijzondere aandacht vraagt: het aanbesteden van zakelijke en professionele diensten door de overheid. Aanbestedingen dienen toegankelijk te zijn voor zelfstandige ondernemers.

PZO is groot voorstander van een beter aanbestedingsbeleid. Door vrijblijvendheid is er ruimte voor willekeur, grijpen zzp’ers naast opdrachten en mist de overheid de sturing op kwaliteit. Er dient sprake te zijn van een level playing field waarbij ook de kleine ondernemingen deel kunnen nemen aan het aanbestedingsproces, zoals via een coöperatief model. Transparantie en kwaliteit dienen hierbij voorop te staan.

Samen met de ABU heeft PZO de code goed opdrachtgeverschap ontwikkeld, welke opdrachtgevers een duidelijk kader biedt om zich om zich tegenover opdrachtnemers als goed opdrachtgever te gedragen. Vanzelfsprekend heeft opdrachtnemer ook een eigen verantwoordelijkheid in de totstandkoming van een goede samenwerking.

X