Wet DBA

De Wet DBA heeft de gemoederen voor en na de inwerkingtreding van de wet op 1 mei 2016 flink beziggehouden. In het Regeerakkoord van 2017 zijn er afspraken gemaakt over het ‘werken als zelfstandige’ om tot een oplossing te komen voor zelfstandigen en opdrachtgevers. Het merendeel van deze afspraken hebben het licht niet gezien, vooral omdat ze niet werkbaar zijn. Momenteel is er wel een pilot gestart voor de zogenaamde webmodule om duidelijk te krijgen welke arbeidsrelatie wordt aangegaan. Na de zomer zal deze webmodule worden geëvalueerd.

PZO gelooft dat het ondernemerschap van de zelfstandigen en de bewuste keuze daarvoor het uitgangspunt moet zijn. Zelfstandigen verlenen diensten en/of producten, ze zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het behalen van resultaat en ze bepalen zelf welke voorzieningen zij treffen om ondernemersrisico’s te beheersen. De groei van het aantal zelfstandigen rechtvaardigt een eigen wettelijk kader en daar zet PZO zich voor in.

X