Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz)

Gemeenten kunnen zelfstandigen met financiële problemen bijstand geven. Verschillende groepen zelfstandigen kunnen een uitkering krijgen vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De vorm van de financiële ondersteuning en de voorwaarden verschillen per situatie.

Doelgroepen Bbz
De volgende groepen zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning op basis van het Bbz:

  • ​Startende ondernemers die vanuit de bijstand of de WW een bedrijf starten;
  • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen of zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen;
  • Oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf.
  • In de praktijk zijn de ondernemers die gebruikmaken van Bbz vaak zzp’ers. Het is geen vereiste dat men zzp’er is. Je moet minimaal 18 jaar zijn om in aanmerking te komen voor het Bbz.

Ondernemers die al langere tijd een eigen bedrijf hebben, kunnen tijdelijk in financiële problemen komen. Bijvoorbeeld als een belangrijke klant failliet raakt. Je kunt dan in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of bedrijfskapitaal. De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen (waaronder een uitkering) van jou en je partner tot het voor jou geldende bijstandsniveau.

Gemeente verantwoordelijk voor uitvoering Bbz
De gemeente voert het Bbz uit. De voorwaarden verschillen per situatie. Er kunnen bijvoorbeeld maximumbedragen gelden voor het eigen vermogen. Als je eigen vermogen te hoog is, kun je de Bbz-uitkering ontvangen in de vorm van een lening. Je vraagt de Bbz-uitkering aan bij de gemeentelijke sociale dienst.

Bezwaar maken beslissing Bbz
Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, naar aanleidng van jouw aanvraag, kun je binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Vervolgens kun je tegen de uiteindelijke beslissing in beroep gaan bij de rechtbank en bij de Centrale Raad van Beroep.

X