Vereenvoudigde Bbz

Van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 wordt de Tozo ingeruild voor de vereenvoudigde Bbz. De Tozo was geënt op de Bbz. Dat betekent dat in de praktijk deze regeling niet veel verschilt van de Tozo die we inmiddels kennen. Je kunt nog steeds een aanvraag voor een uitkering en een krediet doen. De levensvatbaarheid van je bedrijf wordt bij de vereenvoudigde Bbz wel van groot belang. De Bbz wordt op een aantal punten versoepeld zodat het gemakkelijk wordt voor gemeenten om aanvragen snel te verwerken.

  • De vermogenstoets wordt buiten beschouwing gelaten.
  • Het wordt mogelijk om de uitkering met terugwerkende kracht aan te vragen.
  • Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering geschiedt per kalendermaand in plaats van per boekjaar.
  • De verstrekking van de Bbz-uitkering geschiedt om niet en wordt niet gezien als een voorlopige lening.

 

Ben je benieuwd of je recht hebt op de vereenvoudigde Bbz? Vaak is dat het geval als je voorheen ook Tozo hebt ontvangen en voldoet aan de aanvullende voorwaarden. Voor de zekerheid kun je een online check doen via de knop hieronder.

Krijg ik Bbz

 

In de infographic hieronder kun je in een oogopslag zien wat het verschil is tussen de Tozo, vereenvoudigde Bbz en de Bbz.

Infographic Overgang Tozo Bbz Q4 en 2022 (002)

 

 

 

 

De meest gestelde vragen over de vereenvoudigde Bbz

Staat jouw vraag hier niet tussen? Bekijk dan het ont­werp­be­sluit tot wij­zi­ging van het Be­sluit bij­stand­ver­le­ning zelf­stan­di­gen 2004 in ver­band met het stel­len van tij­de­lij­ke re­gels voor bij­stand­ver­le­ning aan zelf­stan­di­gen.

 

Is na 1-1-2022 het nog mogelijk om Bbz met terugwerkende kracht aan te vragen?

Ja, dat is mogelijk. Je kunt tot en met 31 december 2021 met terugwerkende kracht een aanvraag doen tot 1 oktober 2021.
Vanaf 1 januari 2022 kun je aanvraag doen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. 

Hoe kijken gemeenten naar de levensvatbaarheid van je bedrijf in de vereenvoudigde Bbz?

De tijdelijke aanpassingen aan het Bbz zijn géén noodmaatregel in het kader van
het economisch steun- en herstelpakket. Dat betekent dat, wil een zelfstandige in aanmerking
komen voor het Bbz, zijn bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar moet zijn. Er moet dus
wél een levensvatbaarheidstoets worden uitgevoerd. 

Wanneer een gevestigde zelfstandige al een aantal jaren een onderneming exploiteert, moet
hij in ieder geval de jaarrekening en inkomstenbelastingaangifte van het jaar 2019 kunnen
overleggen. Uit deze gegevens zou moeten blijken of de ondernemer in dat jaar – en mogelijk
ook het jaar ervoor – in zijn levensonderhoud kon voorzien. Mocht blijken dat de ondernemer
in die periode hiermee níet in zijn levensonderhoud kon voorzien en heeft hij gedurende de
Tozo-periode geen inkomsten opgegeven? Dan kunnen bij de levensvatbaarheid van de
onderneming zeker vraagtekens worden gezet. Die levensvatbaarheid zal mede afhankelijk
zijn van de branche waarin de ondernemer zit.

Mag de medewerker die de Bbz-regeling uitvoert standaard stukken opvragen (excl. stukken m.b.t. het vermogen), zoals bijvoorbeeld stukken van vóór de coronaperiode?

Om de levensvatbaarheid te kunnen vaststellen kunnen alle benodigde stukken worden
opgevraagd die als relevant worden geacht, bij het vaststellen van de levensvatbaarheid. Dat
betekent dat ook stukken inzake het vermogen kunnen worden opgevraagd. De stukken met
betrekking tot het vermogen hebben alléén geen invloed op de definitieve vaststelling, want
de uitkering wordt gelijk “om niet” toegekend per maand èn is niet van belang om te
beoordelen of iemand wel of niet bijstandsbehoeftig is (bij de toekenning van algemene
bijstand in het 4e kwartaal van 2021).

Mag een gemeenten bij LO geen vermogensvaststelling doen maar bij een aanvraag krediet wel?

Ja, er geldt wel een vermogenstoets bij de aanvraag van een krediet in het kader van de Bbz.
Bij de aanvraag voor een bedrijfskapitaal, dient de aanvraag te worden beoordeeld volgens
het reguliere Bbz. Dat betekent dat de aanvrager hierbij o.a. alle gegevens dient aan te
leveren over het vermogen.

Kan bij het toekennen van vereenvoudigde Bbz er een arbeidsverplichtingen worden opgelegd aan de partner van de ondernemer?

Bij de toekenning van algemene bijstand in het 4e kwartaal 2021, waarvoor de tijdelijke
afwijkende regels gelden, is het mogelijk en vaak wenselijk diverse verplichtingen op te
nemen, zodat sneller in het levensonderhoud kan worden voorzien. Hierbij kan worden
gedacht aan de verplichting algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden voor de partner
van de zelfstandige of de zelfstandige zelf.

X