Onze lobby-onderwerpen

Pensioen, AOV en DBA

Kom naar onze activiteiten

Vergroot je kennis

Word vandaag nog lid

Ontvang de voordelen

TOZO

De TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is een van de noodmaatregelen die het kabinet heeft getroffen voor ondernemers bij wie het water aan de lippen staat. Voor veel ondernemers waarvan het werk en dus ook de inkomsten van de ene op de andere dag volledig wegviel helpt de TOZO om het inkomen aan te vullen.

 

Wat is de TOZO?

De TOZO is gebaseerd op de Participatiewet, onze bijstandsregeling. De ondersteuning bestaat uit een aanvullende uitkering tot maximaal het sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal €10.157. Veel van de gebruikelijke voorwaarden voor de bijstand zijn losgelaten, behalve de partnerinkomenstoets. Dus als je partner meer dan het sociaal minimum verdient, kun je geen aanspraak maken.

Om erachter te komen of je aanspraak kunt maken op deze regeling is een handige tool ontwikkeld. Als je de stappen (onder het plaatje staat een duidelijk stappenplan) van deze tool doorloopt kom je erachter of je in aanmerking komt en aan het einde van de vragenlijst kun je direct een aanvraag indienen. Het kan zijn dat uit de beantwoording van de vragen blijkt dat je niet in aanmerking komt voor ondersteuning. Deze beslisboom geeft alleen een indicatie. Het staat je vrij aan om toch een aanvraag in te dienen bij je gemeente.

 

Kom ik in aanmerking voor de TOZO?

 

 

 

Stappenplan 

 1. Controleer op www.krijgiktozo.nl of je recht hebt op de tijdelijke overbruggingsregeling. Of ga naar de website van je woongemeente.
 2. Na invulling van de vragen op de website, kun je gelijk een aanvraag indienen. Leg daarvoor klaar je DigiD (en die van je partner), KVK-nummer, kopie bankafschrift en omzetcijfers.
 3. Log in met je DigiD en contoleer je gegevens (en die van je partner).
 4. Vul je KVK-nummer in.
 5. Bepaal je inkomen. We begrijpen dat het niet gemakkelijk is om je inkomen te bepalen, dat kan immers sterk verschillen per maand. Lees bij de meest gestelde vragen onderaan de pagina hoe je je inkomen bepaald. Blijkt achteraf dat het opgegeven inkomen anders is, geef dat dan door aan de gemeente. Je hebt immers een inlichtingenplicht.
 6. Upload een recente kopie van je bankafschrift, deze wordt gebruikt om er zeker van te zijn dat de rekening die is opgegeven op jouw naam staat.
 7. Je verklaart dat je het geld nodig hebt en aan de voorwaarden voldoet zoals die gesteld zijn. Je houdt je aan de inlichtingenplicht en betaalt eventueel te veel gekregen vergoeding terug. Uiteraard ontvang je een vergoeding als je je inkomen te laag hebt opgegeven.
 8. Onderteken (ook door partner) en verstuur je aanvraag.

Als je al eerder een aanvraag hebt gedaan voor eerdere versies van de TOZO, is de aanvraag korter. Kijk op de website van je gemeente hoe je de aanvraag moet doen. 

 

Hoogte van de uitkering

De TOZO-uitkering is een aanvulling op je inkomen tot het sociaal minimum. Hoe hoog de uitkering is, hangt af van je inkomen (en dat van je partner). De gemeente vult het inkomen aan tot € 1.075 als je alleen woont. Woon je samen of ben je getrouwd? Dan vult de gemeente het inkomen aan tot € 1.536.

TOZO 1 t/m 4

 • Deel 1 van de TOZO liep van 1 maart tot en met 31 mei 2020.
 • Deel 2 van de TOZO liep van 1 juni tot en met 30 september 2020.
 • Deel 3 van de TOZO loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.
 • Deel 4 van de TOZO loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

 

De meest gestelde vragen over de TOZO

Staat jouw vraag hier niet tussen? Bekijk dan deze uitgebreide informatiefolder over de TOZO. 

 

Wat houdt de TOZO precies in?

De TOZO biedt ondersteuning aan zelfstandig ondernemers bij financiële problemen. De ondersteuning bestaat uit een aanvullende uitkering en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal €10.157. De regeling is geënt op de bijstand en daarom is de aanvullende uitkering tot maximaal het sociaal minimum.

De regels van de bijstand, zoals de vermogenstoets, levensvatbaarheidstoets en het partnerinkomen, werden bij de TOZO 1 tijdelijk buiten werking gesteld. Bij de TOZO 2 en TOZO 3 wordt het inkomen van de partner wel meegerekend. De uitkering hoeft niet te worden terugbetaald.

TOZO 3 kun je van 1 oktober tot en met 31 maart 2021 aanvragen. TOZO 4 kun je van 1 april 2021 tot en met 31 juni 2021 aanvragen. 

Wanneer kan ik aanspraak maken op de TOZO?

De TOZO is echt bedoeld voor zelfstandig ondernemers die wat betreft hun inkomsten onder het sociaal minimum zakken. De regeling geldt ook voor zelfstandig ondernemers met personeel en DGA’s.

 

Ik ben DGA. Kan ik aanspraak maken op de TOZO?

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Wat zijn de voorwaarden van de aanvullende uitkering?

Zelfstandig ondernemers die aan de volgende voorwaarden voldoen kunnen aanspraak maken op de TOZO:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 

 

Vanaf TOZO 2 geldt een partnerinkomenstoets bij de uitkering levensonderhoud. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Bij de aanvraag verklaar je wat de hoogte van het totale inkomen is, dus inclusief de eventuele partner, in de maanden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd. Als het huishoudinkomen onder het sociaal minimum komt, kan aanspraak worden gemaakt op TOZO 3 en 4.

Wat houdt de partnerinkomenstoets precies in?

Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering telt het inkomen van je partner mee. Dit bedrag moet je dus opgeven bij de gemeente als je een aanvraag doet. Komt het inkomen van jou en je partner samen boven € 1500 per maand uit? Dan krijg je geen inkomensondersteuning op grond van de TOZO.

Hoe hoog is de aanvullende uitkering?

Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit precies is, hangt af van de huishoudsituatie en het inkomen. Een alleenstaande vanaf 21 jaar kan een aanvulling krijgen tot maximaal €1.075 netto en een gehuwde/samenwonende tot maximaal €1.536 netto.

Wat moet ik aantonen?

De gemeente vraagt dat de aanvrager naar waarheid te verklaart dat het inkomen naar verwachting in de periode van ondersteuning minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Je hoeft geen bewijsstukken van je inkomen te overleggen.

Ontvangers van een uitkering zijn verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie uit zichzelf door te geven aan de gemeente. Achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen.

Hoe stel ik nu precies mijn inkomen vast?

Om de netto inkomsten uit onderneming te berekenen, moet eerst de winst worden berekend. De winst wordt berekend door alle omzet uit de onderneming te verminderen met de zakelijke kosten. Er mag rekening worden gehouden met gebruikelijke afschrijvingen. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten. Natuurlijk moet aan het eind van het jaar ook nog belastingen worden betaald. Verminder daarom het bedrag van de winst nog met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers. 

Je hoeft geen rekening te houden met toeslagen, maar wel met inkomsten uit loon, huur dan wel uitkering. Alimentatie moet worden meegenomen als inkomsten. Dit geld voor partner- en kinderalimentatie.

Het is soms best lastig om de inkomsten precies in te schatten. Maak daarom een zo goed mogelijke benadering. Mocht na een maand blijken dat de inkomsten lager dan wel hoger waren, geef dat dan door aan de gemeente. 

Wanneer wordt een factuur of betaling tot je inkomen gerekend in deze regeling?

Wanneer valt het niet onder je inkomen?

Heb je een opdracht gedaan voor de Coronacrisis en deze pas uitbetaald gekregen in een van de maanden waarvoor je een aanvraag doet dan telt deze niet mee voor het inkomen (ook als de factuurdatum wel in de periode van de aanvraag ligt).

Wanneer valt het wel onder je inkomen?

Wanneer je arbeid of diensten hebt geleverd in de aanvraagperiode en factuur valt in of buiten de aanvraagperiode, dan geldt dit wel tot je inkomen.

Betaal je inkomstenbelasting over de uitkering die je ontvangt?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020 dan wel 2021. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen. Je moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020 en 2021.

Ik heb naast mijn onderneming ook een baan in loondienst. Waar kan ik aanspraak op maken?

De TOZO is bedoeld voor de ondernemers die met hun inkomen onder het sociaal minimum terecht komen. Wanneer dit ondanks de baan in loondienst het geval is en er wordt voldaan aan het urencriterium van 1225 uur kan een aanvraag tot aanvulling worden ingediend.

Mijn partner en ik zijn beide ondernemer. Wat geldt voor ons?

De aanvullende uitkering wordt slechts aan één persoon uitgekeerd. 

Als jij en je partner gezamenlijk één bedrijf hebben, dan kun je de lening bedrijfskapitaal aanvragen voor het maximale bedrag van €10.157. Hebben jullie allebei een apart bedrijf dan kan elk van jullie de lening aanvragen.

Ik woon net over de grens in Duitsland/België. Kan ik aanspraak maken?

Ja, je kunt afhankelijk van waar je woont aanspraak maken op de aanvullende uitkering of de lening bedrijfskapitaal.

Wanneer je over de grens woont en je bedrijf is gevestigd in Nederland kun je de lening bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente Maastricht.

Wanneer je in Nederland woont en je bedrijf is gevestigd in het buitenland dan kun je de aanvullende uitkering aanvragen bij de gemeente waar je woont.

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Van 1 april tot en met 31 juni 2021 kun je een aanvraag doen voor TOZO 4 bij je woongemeente. 

Waar moet ik de TOZO aanvragen?

De aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente waar je woont. Door gebruik te maken van de vragenlijst op www.krijgiktozo.nl kan aan het einde van de vragenlijst gelijk de aanvraag worden ingediend.

Is je bedrijf gevestigd in Nederland en woon je in het buitenland (de EU, EER, Zwitserland, niet het Verenigd Koninkrijk) dan kun je een lening bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente Maastricht.

Ik heb personeel. Kan ik aanspraak maken op de Tozo?

Ja, ook ondernemers met personeel die zelf meewerken in de onderneming en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen aanspraak maken.

Ik ontvang een aanvullende uitkering, maar mijn inkomsten uit onderneming stijgen. Wat moet ik doen?

De inlichtingenplicht op grond van artikel 17 van de Participatiewet is ook van toepassing op de TOZO. Dat betekent dat degene die een beroep doet op de regeling verplicht is om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Indien hiertoe aanleiding bestaat, past de gemeente de uitkering aan of zet de uitkering stop. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Wat zijn de voorwaarden van de lening?

De voorwaarden voor het aanvragen van de lening zijn hetzelfde als die van de uitkering. De lening moet echter wel worden terugbetaald. De lening bedraagt maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. Je eventuele partner moet wel meetekenen voor de lening en je moet een zogenaamde de-minimisverklaring tekenen.

Vanaf 1 juni 2020 geldt: als je bedrijf grote financiële problemen heeft, dan kun je geen gebruikmaken van de TOZO-lening. 

Kan ik bij de TOZO 4 opnieuw een lening bedrijfskapitaal aanvragen?

Je kunt nog steeds een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Maar let op. In totaal is het maximale bedrag dat je kunt lenen € 10.157. Dat is dus het bedrag van alle leningen samen. Je kunt dus de eerdere lening(en) aanvullen met een nieuwe lening tot het maximale bedrag.

X