Wanneer je door de coronacrisis weinig tot geen inkomen meer hebt en de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, probeer dan om kwijtschelding te vragen. De gemeente bepaalt welke belastingen kunnen worden kwijtgescholden. Er wordt gekeken naar je inkomen, je vermogen en je uitgaven.

Je kunt alleen kwijtschelding vragen van de belastingen die betrekking hebben op je privé situatie. Kwijtschelden is echter niet verplicht, de gemeente bepaalt zelf of ze daar gebruik van maken.

Kwijtschelding is ook mogelijk voor provinciale belastingen en belastingen van het waterschap. Voor meer informatie over kwijtschelding neem je contact op met de instelling die de belasting heft. Meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen lees je op de website van Rijksoverheid.

X