Gisteren heeft het kabinet opnieuw maatregelen aangekondigd om het aantal mensen die besmet zijn of raken met het Coronavirus terug te dringen. Zo wordt er geadviseerd om waar mogelijk vanuit huis te werken, thuis te blijven bij klachten als koorts en keelpijn en grote groepen te vermijden en sociaal contact te beperken. Door deze maatregelen kan het zomaar zijn dat je nu of straks geen opdrachten meer hebt en thuis komt te zitten. Waar kun je als zzp'er terecht voor informatie en vragen?

Eerder gaven we al aan dat zelfstandigen door het Coronavirus in de problemen kunnen komen. Gelukkig zijn er mogelijkheden om inkomensverlies op te vangen. Hieronder zetten we op een rij waar je terecht kunt.

 

1.       Coronaloket

Vandaag heeft de Kamer van Koophandel een speciaal Coronaloket geopend. Hier  kun je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering of regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-17 uur op 0800-2117.

 

2.       Het Besluit Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Het Bbz is een regeling bij de gemeente voor zzp'ers met een levensvatbare zaak die tijdelijk in economisch zwaar weer terecht zijn gekomen. Meer weten over het Bbz in jouw gemeente? Neem contact met de gemeente. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten attendeert gemeenten nogmaals op deze regeling. Als de situatie er nijpend is, zijn er mogelijkheden om over te gaan tot een voorschotverstrekking.

 

3.       De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als je een lening wilt afsluiten bij de bank, maar niet genoeg onderpand hebt om zekerheid te bieden, kun je gebruik maken van de BMKB. De overheid staat dan voor een deel garant voor jou met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). De BMKB is bestemd voor het mkb tot 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat weten dat de verruiming van de BMKB versneld is open gegaan.

 

4.       Vraag een krediet aan

Heb je tijdelijk wat extra kapitaal nodig om een periode te overbruggen, dan kun je ervoor kiezen een flexibel krediet aan te vragen. Qredits kan je hierbij helpen.

 

5.       MKB Doorgaan

MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

 

6.       Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Om tijdelijk meer financiële ruimte te creëren kun je uitstel vragen van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en van loonheffingen. Verder kun je de voorlopig aanslag wijzigen. Meer informatie over kun je terugvinden op de website van de Belastingdienst. In samenwerking met Tellow hebben we een voorbeeldbrief voor je gemaakt, welke je kunt gebruiken om uitstel aan te vragen.

 

7.       Hypotheeklasten

Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Banken denken graag mee om een oplossing te vinden, zo kun je bijvoorbeeld uitstel van betaling van je hypotheek vragen.

 

8.       Uitstel betaling leningen

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn.

 

Wij staan in nauw contact met de betrokken Ministeries en gemeenten. Loop je ergens tegen aan? Laat het ons vooral weten en stuur een bericht naar secretariaat@pzo.nl. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat problemen direct in kaart worden gebracht en er gewerkt kan worden aan oplossingen.

 

X