De ontwikkeling van de webmodule uit het Regeerakkoord is in volle gang. Het kabinet roept nu de hulp in van 1000 opdrachtgevers bij het verder uitwerken ervan.

In de webmodule, een online tool, worden vragen gesteld over de aard van de arbeidsrelatie. Door een weging aan deze vragen mee te geven, wordt uiteindelijk een oordeel geveld of de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden verricht. Met een opdrachtgeversverklaring in de hand heb je dan de zekerheid dat geen loonbelasting en premies hoeven te worden afgedragen. Ten minste als je werkt volgens de antwoorden die je hebt gegeven.

 

 

Momenteel worden de vragen getoetst bij 1000 opdrachtgevers. Hierdoor kan de weging van de vragen worden getest, kan worden bepaald of er vragen kunnen vervallen en kan een slimme routering worden ontwikkeld waardoor met zo min mogelijk vragen zekerheid kan worden gegeven.

 

De vragenlijst wordt anoniem door de opdrachtgever ingevuld. De vragenlijst kan eenmalig voor gelijksoortige opdrachten worden ingevuld.

 

De webmodule brengt niets nieuws, want de wet en de rechtspraak is immers niet gewijzigd. De modelovereenkomst, de verduidelijking in het Handboek Loonheffingen en nu de webmodule, het is meer van hetzelfde. Het moment dat de webmodule het licht gaat zien, voorspellen wij weer veel onrust in de markt. Onnodige onrust, want er verandert niks. Wel gaat het opdrachtgevers en opdrachtnemers weer op kosten jagen, omdat de marketingmachines van adviseurs weer op volle toeren zullen gaan draaien.

 

Het zou dit Kabinet sieren als ze werk zouden maken van de ondernemersovereenkomst zoals ook in het Regeerakkoord staat. Pogingen van onze kant om dit alternatief nu eens goed te onderzoeken en eventueel pilots te draaien stuiten echter tegen een muur van politieke onwil. Hoe zeggen we dat ook wel: “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg” en het lijkt wel of de politiek niet vooruit wil of anders alle hoop heeft gevestigd op de Commissie Borstlap.

 

Nog voor de zomer volgt een brief waarin Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Snel van Financiën en staatssecretaris Keizer van Economische Zaken en Klimaat  informeren over de voortgang van de nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemerschap. In de ijdele hoop dat er daar ook iets in staat over de ondernemersovereenkomst.

X