De Nationale ombudsman hoort graag je ervaring met het invullen van digitale formulieren van overheidsinstanties. Vul zijn enquête in. Het kost slechts 5 minuten en je helpt de ombudsman enorm!

Hij doet op dit moment onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van digitale formulieren van overheidsinstanties. Ondernemers/zelfstandigen gebruiken deze formulieren steeds vaker om zaken met de overheid te regelen.

De ombudsman ontvangt regelmatig klachten over de werking ervan. Daarom wil hij weten wat je prettig vindt en waar je tegenaan loopt. Moeilijke taal? Geen ontvangstbevestiging na verzending? Ingewikkelde inlogsystemen?

Met zijn onderzoek wil de ombudsman inzichtelijk maken waar de knelpunten zitten, handvatten bieden voor verbetering en goede voorbeelden tonen, zodat de overheid de gebruiksvriendelijkheid van de formulieren kan verbeteren. De resultaten van het onderzoek verwacht de ombudsman in juli te presenteren.

X