Minister Koolmees laat in een Kamerbrief weten dat zelfstandigen een bewuste keuze moeten kunnen maken om zich wel of niet te verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Dat wil hij samen met het Verbond van Verzekeraars gaan bevorderen door het Programma Bevorderen Keuzegedrag.

De minister schrijft in zijn brief dat niet iedere zelfstandige de weg naar verzekeringsmogelijkheden weet te vinden. Door middel van interviews wordt bekeken waarom de ene zelfstandige wel kiest voor een verzekering en de andere niet. De minister zegt dit voorjaar al met resultaten te komen.

Minister Koolmees wil inzicht krijgen in het gedrag van de zelfstandige om vervolgens effectieve interventies te ontwikkelen die de zelfstandige aanzet tot actie. PZO wordt betrokken bij het onderzoek en de ontwikkeling van een handelingsperspectief. Met de uitkomsten van het onderzoek wil hij een concrete interventie of een instrument ontwikkelen die hij in het najaar van 2019 in praktijk wil brengen.

PZO is groot voorstander van het maken van bewuste keuzes. Zelfstandige ondernemers zijn een heterogene groep die risico’s op hun eigen manier afdekken. Niet iedere zelfstandige wil zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, omdat ze op een andere manier dit risico hebben afgedekt. Zij werken bijvoorbeeld ook in loondienst, zijn gepensioneerd of maken gebruik van andere voorzieningen. Wij kijken uit naar de gesprekken en denken graag mee met de minister.

X