In het Financieel Dagblad van 16 oktober 2018 roepen Tweede Kamerleden Chris van Dam (CDA) en Maarten Groothuizen (D66) de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, op om de griffierechten te herzien. Veel kleine bedrijven gaan niet meer naar de rechter voor kleine vorderingen van niet betaalde rekeningen, door de hoge griffierechten. Deze kosten betaal je om een zaak voor de rechter te krijgen. Je betaalt €476 aan griffierecht voor een vordering op een wanbetaler van €800. Als je al gelijk krijgt van de rechter, weet je nog niet of je je geld ooit kunt verhalen. Veel kleine ondernemers besluiten daarom een vordering af te schrijven.

De griffierechten zijn de afgelopen jaren met maar liefst 43% gestegen. Deze verhoging heeft ervoor gezorgd dat er 200.000 minder handelszaken zijn binnengekomen bij de rechtspraak. Veel kleine bedrijven zien af van het voor de rechter brengen van een zaak door de hoge griffierechten en de onzekerheid of je je geld ooit kunt verhalen. Dit is een zorgwekkende trend. Dit kan leiden tot berekenend gedrag van de afnemer van diensten en producten.

De hoogte van de griffierechten zorgt ervoor dat de toegankelijkheid van het recht is afgenomen. Dat kan niet de bedoeling zijn, het recht is er voor iedereen. Daarom streven wij naar eerlijke griffierechten. Wij steunen de oproep van Chris van Dam en Maarten Groothuizen en hopen dat minister Sander Dekker de mogelijkheden wil overwegen.

X