Het kabinet stopt vanaf 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de NOW, TVL, generiek uitstel van betaling en er komt een einde aan de vereenvoudigde Bbz. In de toekomst streeft het kabinet naar een andere aanpak omtrent het coronavirus. Het beleid wordt dan niet meer primair gevoerd vanuit de belasting van de zorg, maar vanuit een breder perspectief.

Einde steunpakket

Met het opengaan van onze samenleving acht het kabinet de tijd rijp om terug te keren naar een reguliere economische dynamiek. Het generieke steunpakket heeft zijn waarde bewezen, maar de voordelen wegen niet langer op tegen de nadelen. Nog langer steun bieden leidt in de ogen van het kabinet tot een verstoring van de economie, schaadt het verdienvermogen van ons land en zit in algemene zin herstel in de weg.

De steunmaatregelen NOW, TVL, uitstel van betaling en de vereenvoudigde Bbz eindigen dan ook op 1 april 2022. Vanaf 1 april 2022 wordt de reguliere Bbz weer uitgevoerd zonder wijzigingen. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan het kennisdossier op onze website.
Verschillende specifieke regelingen gericht op garantie en krediet, lopen door tot na het eerste kwartaal van 2022. Welke dat precies zijn kun je teruglezen in de Kamerbrief.

De ondernemers met een bedrijfskrediet van de Tozo starten, zoals eerder aangekondigd, met ingang van 1 juli 2022 met het terugbetalen van deze lening. Tot 1 juli wordt geen rente opgebouwd en is de terugbetalingsperiode verlengd naar 6 jaar.

Vanaf 1 april moeten alle nieuwe betalingsverplichtingen voor de belasting op de gebruikelijke wijze worden betaald. De belastingschuld die is opgebouwd tot 1 april 2022 moet vanaf 1 oktober 2022 worden terugbetaald. Hiervoor geldt een betalingsregeling van 60 maanden.

 

Andere aanpak coronavirus

In de toekomst streeft het kabinet naar een andere aanpak omtrent het coronavirus. Het beleid zal niet meer primair gevoerd worden vanuit de belasting van de zorg, maar vanuit een breder perspectief: zowel op de maatschappelijke en sociaaleconomische kant als op de zorg. Het uitgangspunt wordt een open samenleving waarbij steunmaatregelen niet meer nodig zijn.

In uitzonderlijke omstandigheden en een scenario met een ernstige doorbraakvariant met als gevolg sluiting van substantiële delen van de economie kan er steun geboden worden. De geboden steun zal dan voornamelijk gericht en sectoraal worden vormgegeven. “Het kabinet sluit steun aan ondernemers in de toekomst niet helemaal uit en dat is een signaal dat we graag wilden horen. Het virus is immers onvoorspelbaar”, zegt Margreet Drijvers

 

Gevolgen coronacrisis

De coronacrisis is voor veel ondernemers niet van de een op de andere dag voorbij. Zij waren gedwongen om flinke schulden aan te gaan voor de onderneming dan wel persoonlijk. “Het is dan ook goed dat het kabinet oog heeft voor deze ondernemers en dat zij de juiste ondersteuning kunnen krijgen, juist voor het oplossen van deze schuldenlast”, aldus Margreet Drijvers.

De gemeenten spelen een belangrijke rol om de ondernemers met schulden te helpen. Het kabinet roept hen dan ook op om zich vooral te melden bij hun gemeente voor hulp.

 

Meer hulp voor ondernemers

Naast het nu nog geldende coronasteunpakket zijn er ook andere manieren om hulp te krijgen als ondernemer. Op onze website lees je meer over hulp aan ondernemers.

X