Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het generieke steunpakket per 1 oktober stopt. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Reden daarvoor is de herstellende economie en de afbouw van contactbeperkende maatregelen, laten de betrokken ministers en staatssecretarissen weten in een Kamerbrief.

Tozo

Per 1 oktober wordt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) stopgezet. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2021 de bijstand aan zelfstandigen waar nodig uitsluitend nog wordt verstrekt op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Vanwege de verwachte hogere instroom wordt de Bbz tot 1 januari aangepast en dat is een klein lichtpuntje.

De Bbz wordt tijdelijk aangepast op de volgende punten:

  • de vermogenstoets blijft buiten beschouwing
  • het wordt mogelijk gemaakt om de Bbz met terugwerkende kracht (tot 2 maanden) aan te vragen
  • het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering wordt vastgesteld per kalendermaand (in plaats van per boekjaar)
  • de Bbz-uitkering om niet, dus zonder terugbetalingsverplichting, wordt direct verstrekt en niet als voorlopige lening.

 

Onzeker wat het najaar brengt

Ondanks de vaccinaties weten we nog niet hoe het virus zich in het najaar zal ontwikkelen en in hoeverre we weer maatregelen moeten treffen. “We realiseren ons dat de steunmaatregelen een keer moeten eindigen, maar het is nu nog net te vroeg. Er zijn te veel ondernemers die nog gevangen zitten in de maatregelen”, zegt Margreet Drijvers. “Liever hadden we gezien dat het kabinet had besloten om de steunmaatregelen te verlengen tot het einde van het jaar om daarna een vinger aan de pols te houden. De huidige steunmaatregelen bewegen immers mee met het realiseren van omzet”.

 

Ga langs bij je gemeente

In de brief wordt nog eens benadrukt dat er naast de reguliere instrumenten ook aanvullende ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar zijn voor ondernemers die hulp nodig hebben. Het gaat hierbij om onder andere coaching, scholing en schuldhulpverlening. Neem daarom vooral contact op met je gemeente om de mogelijkheden te verkennen.

Ook de Kamer van Koophandel kan je verder informeren over alle mogelijkheden die er zijn.

X