Opnieuw is er discussie ontstaan over de afscherming van privégegevens van zelfstandig ondernemers. Vorige week nog kwamen de gegevens van 1800 mensen op straat te liggen door een datalek bij de Kamer van Koophandel. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt het hoog tijd om de adresgegevens van zelfstandigen af te schermen. Niet alleen vanwege de privacy, maar ook om de kans op identiteitsfraude te verkleinen. Wij kunnen de oproep van de Autoriteit Persoonsgegevens alleen maar onderschrijven.

Datalek

Een voormalig advocaat bleek nog toegang te hebben tot het Handelsregister nadat hij zich begin dit jaar had uitgeschreven als advocaat. Tot juni heeft deze persoon nog informatie opgevraagd terwijl hij daartoe niet meer bevoegd was. De Kamer van Koophandel maakte melding van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

AP stelt afscherming voor

De Autoriteit Persoonsgegevens kwam kort daarop naar buiten met een wetgevingsadvies aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De AP raadt aan voortaan de woonadressen van zzp’ers alleen beschikbaar te maken voor bepaalde beroepsgroepen en instanties, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders.

 

Vraag om afscherming loopt al langer

Het is zeker niet de eerste keer dat er om afscherming van privégegevens wordt gevraagd. In 2018 werd de motie van van Amhaouch en Wörsdörfer waarin zij de regering verzoeken om het woonadres voor ondernemers af te schermen voor niet geautoriseerde organisaties aangenomen. Tot op heden is daar nog geen actie op ondernomen. Hopelijk geeft het signaal van de Autoriteit Persoonsgegevens een duwtje in de juiste richting.

X