Nadat de gemeente Amsterdam eerder dit jaar al heeft aangegeven om alle opdrachtovereenkomsten met zelfstandigen onder de loep te nemen, neemt de gemeente Den Haag nu ook stappen om zzp’ers buitenspel te zetten, zo schrijft ZiPconomy. Dat zijn zorgwekkende ontwikkelingen helemaal nu het demissionaire kabinet heeft besloten om de Wet DBA over te laten aan een nieuw kabinet.  “Daarom is het van belang dat een nieuw kabinet duidelijkheid gaat bieden en komt met vernieuwde wet- en regelgeving”, zegt Margreet Drijvers.

Wet DBA overgelaten aan nieuw kabinet

In de 7e voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’ laten de demissionaire bewindslieden weten dat het handhavingsmoratorium voorlopig in tact blijft. Dat wil zeggen dat de handhaving wordt opgeschort, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid. Hoe het nu verder moet met de Wet DBA wordt bovendien overgelaten aan het nieuwe kabinet. Dat kan nog wel even gaan duren aangezien het nieuwe kabinet al enige tijd op zich laat wachten. “Je zou zeggen dat er niets aan de hand is voor zelfstandigen, maar niets is minder waar”, laat Margreet Drijvers weten.

 

Gemeente Amsterdam te voorbarig

De gemeente Amsterdam heeft eerder dit jaar al aangegeven het werken met zelfstandigen te gaan beperken vanwege de Wet DBA. Afgelopen oktober zou het handhavingsmoratorium aflopen en daarom besloot de gemeente Amsterdam alle opdrachtovereenkomsten met zelfstandigen onder de loep te nemen. Inmiddels is gebleken dat het handelen van de gemeente Amsterdam veel te voorbarig is geweest want het handhavingsmoratorium blijft in tact totdat een nieuw kabinet verder gaat met een nieuwe invulling van de Wet DBA.

 

Zorgwekkende ontwikkelingen in gemeente Den Haag

In een nieuwe aanbesteding van inzet extern personeel worden zelfstandigen op achterstand gezet. Bij de aanbesteding van een opdracht komen in eerste instantie alleen werkenden, die een dienstverband met de opdrachtnemer hebben, in aanmerking. Als daar geen geschikte kandidaat tussen zit, dan volgt een tweede ronde waarin zzp’ers ook mee kunnen doen. Hugo-Jan Ruts van Zipconomy verwoordt het heel goed: “Een opdracht is geschikt voor een zzp’er of niet. Of er voor de opdracht wel of geen ‘loondienst-kandidaten’ gevonden zijn, kan en mag in die ‘kwalificatievraag’ natuurlijk geen enkele rol spelen.”

Deze zogenoemde mini-competitie doet geen enkel recht aan de juridische en fiscale uitgangspunten en doet geen recht aan de positie van zelfstandigen. Aan de ene kant omdat zij zo om hun expertise niet in aanmerking komen voor een goede opdracht. Aan de andere kant omdat zij bijvoorbeeld als coöperatie van zelfstandigen niet mee kunnen dingen naar deze aanbesteding vanwege de aanbestedingsregels. Daarmee worden ze in hun ondernemerschap belemmerd.

 

Wet DBA zorgt nu echt voor problemen

“Waar wij eigenlijk altijd al voor hebben gewaarschuwd, lijkt nu steeds meer werkelijkheid te worden. De Wet DBA zorgt alleen maar voor onzekerheid en onduidelijkheid en dat zelfstandigen als ondernemer niet aan het werk kunnen. Omdat die duidelijkheid de afgelopen jaren niet geboden is, zetten diverse grote organisaties, zoals de gemeente Den Haag, zelfstandigen op onjuiste gronden buitenspel. Het is echt tijd voor een eigen rechtspositie voor zelfstandigen zodat deze situaties voorkomen worden”, laat Margreet Drijvers weten.

 

Brief aan formateurs

“Inmiddels hebben we de formateurs een brief gestuurd waarin we onze zorgen uiten en aandringen op herijking van de arbeidsmarkt. Waarbij we niet alles laten afhangen van de contractvorm maar het feit dat je werkt. De afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat we met de Wet DBA niets opschieten. Een bevestiging van ontvangst van de brief hebben we inmiddels ontvangen. We gaan er vanuit dat er bij de formatie ook wordt nagedacht over een eigen rechtspositie van zelfstandigen in Nederland. Want niemand verdient het om buitenspel te worden gezet”, zegt Margreet Drijvers.

 

X